Regering stelt spaarder gerust

Het kernkabinet heeft zich woensdagavond een tweetal uur gebogen over de nieuwe situatie voor Fortis. Beslissingen vielen er niet. De regering benadrukte na afloop nogmaals dat de klanten zich geen zorgen hoeven te maken en dat ze alle nodige maatregelen gaat nemen opdat de bank optimaal kan functioneren. De ploeg-Van Rompuy wil naar eigen zeggen ook "nieuwe perspectieven" creëren voor de bank. Volgens de minister van Financiën, Didier Reynders, betekent de beslissing van de aandeelhouders geen veroordeling van het regeringsbeleid.

(belga) - Verschillende vicepremiers stelden na afloop dat de situatie nu juridisch onder de loep wordt genomen. Een initiatief van de regering valt niet meteen te verwachten. Eerst wordt de juridische analyse afgewacht en wordt nog rond de tafel gezeten met de betrokken partijen, zoals BNP Paribas, Fortis Holding en de verschillende betrokken landen, zoals Nederland, Frankrijk en Luxemburg.
Minister Reynders heeft al contact gehad met zijn Nederlandse, Franse en Luxemburgse collega's. Ook hij vindt het evenwel nog te vroeg om conclusies te trekken.

Voor het begin van de vergadering benadrukte Reynders dat de regering op termijn naar andere partners moet zoeken en dat de piste BNP Paribas nog niet helemaal van de baan is. Het akkoord met de Franse bank stelt dat er tegen eind februari duidelijkheid moet zijn. "We zullen zien wat mogelijk is", luidde het. De MR-vicepremier is er naar eigen zeggen van overtuigd dat BNP Paribas geen schadevergoeding zal eisen na wat er is gebeurd.

De Franstalige liberaal drukte wel zijn ontgoocheling uit over de beslissing. "Deze stemming betekent een terugkeer naar onzekerheid. Het zal moeilijker zijn met een negatieve dan met een positieve reactie, maar voor Fortis Bank verandert er niets. We hadden 99 procent van de aandelen en dat blijft zo", dixit Reynders, die er nog aan toevoegde dat de bank geen problemen kent. Ook in de omgeving van de premier wordt benadrukt dat Fortis Bank helemaal geen liquiditeitsproblemen heeft.

Volgens Reynders betekent de uitspraak van de aandeelhouders niet dat de regering heeft gefaald. "Dit is geen mislukking. Wij gaan gewoon voort met het beleid dat we de voorbije maanden hebben gevoerd, namelijk het beschermen van de spaarders en het personeel", klonk het. Dat de aandeelhouders anders hebben geoordeeld, is volgens hem een gemiste kans.

De MR-minister haalde wel uit naar Fortis Holding en de manier waarop die de voorbije jaren werd beheerd. "Het aandeel stond al 5 euro toen de regering tussenbeide is gekomen, en het kwam van 30 euro", stelde hij.

PS-vicepremier Laurette Onkelinx pleitte ervoor om de situatie in alle sereniteit te onderzoeken. Belangrijk nu is dat de overheid de bank beheert in het algemeen belang en in het belang van de spaarders en het personeel, beklemtoonde ze. De PS-politica stelde dat de overheid nu ambitieus moet zijn en van Fortis Bank een "referentie" moet maken.

Onkelinx wilde zich niet uitspreken over wie fouten heeft gemaakt in het dossier. "Beslissingen betreuren heeft nu geen zin. Wat telt is de toekomst. We mogen de armen niet laten zakken en moeten nu bekijken hoe we de bank gaan beheren", poneerde ze.
Of de nieuwe situatie gevolgen gaat hebben voor de begroting, is volgens Onkelinx niet zeker. "Indien we de bank goed beheren, niet", benadrukte ze.

CdH-vicepremier Joëlle Milquet legde geen grote verklaringen af. "Wij verdedigen het algemeen belang en zullen dat blijven doen. Voor de bank verandert de situatie in elk geval niet", zei ze.

Milquet wees vooral de grote buitenlandse aandeelhouders met de vinger voor de negatieve stemming op de algemene vergadering. Ook zij vindt niet dat de beslissing een veroordeling inhoudt van het regeringswerk.

Noch CD&V-vicepremier Steven Vanackere noch zijn Open Vld-collega Karel De Gucht legden verklaringen af.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud