Stukken verdwenen in rechtszaak tegen Verhofstadt

(tijd) - De gewezen VLD-senator en -penningmeester Leo Goovaerts dient bij het gerecht een klacht in, omdat er stukken uit het rechtsgeding tegen premier Guy Verhofstadt (VLD) zijn verdwenen. Het gaat om stukken waarin Goovaerts ontkende afstand gedaan te hebben van zijn lening van 50.000 euro aan Verhofstadt. Dat staat woensdag te lezen in De Tijd.

Goovaerts mag de jongste tijd al van het politieke toneel verdwenen zijn, hij zet zijn strijd tegen Verhofstadt voor de Brusselse rechtbank voort. Binnenkort komt de zaak voor en moet worden uitgemaakt of de premier zijn gewezen penningmeester een lening van 50.000 euro moet terugbetalen. Volgens Verhofstadt deed Goovaerts afstand van zijn lening, in het juridisch jargon: afstand van rechtsvordering. Volgens Goovaerts was de afstand van rechtsvordering uitdrukkelijk verbonden aan de uitvoering van een onderling akkoord met Verhofstadt tot eerherstel, waarvan nooit iets in huis is gekomen.

Het dispuut met Verhofstadt over de lening van 50.000 euro barstte los toen Goovaerts in januari 1999, na een kritisch interview in Gazet van Antwerpen, van de vierde stek op de senaatslijst van de VLD en tevens uit het partijbureau werd gegooid. Goovaerts stapte daarop naar het gerecht om zijn geld van Verhofstadt terug te krijgen. Om een proces te vermijden ondernam Karel Poma als voorzitter van de statutaire commissie van de VLD achteraf een bemiddelingspoging. Verhofstadt liet toen verstaan Goovaerts eerherstel te gunnen. Goovaerts kon koninklijk commissaris in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand worden. Daarop gaf Goovaerts aan Poma een verklaring waarin hij afstand deed van zijn lening.

Poma gaf die verklaring van Goovaerts aan Verhofstadt, waarop de premier het document bij het gerecht indiende, zonder Goovaerts nog iets aan te bieden.

Toen Goovaerts besefte met lege handen achter te blijven, diende hij bij het gerecht een verklaring in, waarin hij ontkende afstand te doen van zijn vordering. De voorzitter van de rechtbank liet daarop weten hoe Goovaerts de zaak verder moest afhandelen. Die bewijsstukken zijn evenwel verdwenen uit de bundel. Goovaerts dient daarom vandaag een klacht met burgerlijke partijstelling in.

Tegelijk heeft Goovaerts' advocaat Geneviève Boliau, gewezen voorzitter van de orde van Vlaamse balies, een nieuw stuk toegevoegd aan het dossier. Het gaat om een verklaring van baron Karel Poma waarin volgens Boliau blijkt dat Verhofstadt 'arglistigheden' en 'bedrog' heeft gepleegd om het rechtsgeding te kunnen afvoeren.

'Ik was op de hoogte van dit geschil dat betrekking had op een som van 2 miljoen Belgische frank en een plaats op de lijst van de Senaat', verklaart Poma. 'Wat het juridische aspect van de zaak betreft, werd door Goovaerts, in het vooruitzicht van een compromis, een besluit tot afstand van geding ondertekend, dat door Goovaerts aan mij overgemaakt werd. Dergelijk besluit moest Verhofstadt geruststellen dat er geen rechtszaak zou komen, indien hij enige toegeving wou doen. Ik heb dan dat door Goovaerts ondertekende besluit overhandigd, als bewijs van de goede trouw van Goovaerts. Maar ik was mij er niet van bewust dat Verhofstadt dat besluit zou gebruiken om te trachten van het rechtsgeding af te zijn, zonder enig compromis.'

WVDV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content