Vandeurzen: 'Contacten met rechterlijke macht zijn gebruikelijk'

foto Photo News ©Photo News

Federaal minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) heeft donderdagavond omstreeks 22.30 uur aan de Wetstraat 16, waar de regering bijeenzit, een brief laten uitdelen, geadresseerd onder andere aan de premier, de kamervoorzitter en het Hof van Cassatie, waarin hij zegt "met verstomming te zijn geslagen" dat de informatie die hij over de gerechtelijke procdures in de zaak Fortis opvroeg, wordt omschreven als een "ongeoorloofde druk".

(tijd) - De aantijging die tegen hem als minister van justitie worden geuit, brengen volgens Vandeurzen "het ganse rechtsbestel uit evenwicht". "Indien immers de minister van Justitie niet meer kan functioneren omdat hij tevens regeringslid is en de regering partij is in een zaak, en hij daarom niet kan handelen, zijn de fundamenten van onze grondwet aangetast."

Eerder op de dag had hij al zijn versie van de feiten gegeven in dit dossier. Hij zei toen dat het 'heel gebruikelijk' is dat een kabinet bij de rechterlijke macht advies, inlichtingen, een vonnis of andere stukken opvraagt. Hij benadrukt wel dat hij en zijn medewerkers zich afzijdig hebben gehouden in de Fortis-zaak. Al blijken er ook hier contacten geweest te zijn voorafgaand aan de Fortis-arresten. Maar die berustten deels op een 'misverstand'.

De woordvoerder van Vandeurzen stuurde donderdagnamiddag het relaas rond dat zijn minister normaal zou hebben voorgelezen in de Kamer. Maar door de nieuwe feiten in het dossier kon hij dit niet voorlezen. 'Partij en de beleidscel van Vandeurzen leggen grote nadruk op de onkreukbaarheid van hun Minister van justitie en geven uitdrukking aan hun grote waardering voor Jo Vandeurzen', staat in de begeleidende mail.

Vandeurzen benadrukte dat zowel hijzelf als zijn beleidscel 'zich met de gerechtelijke procedures van de zaak-Fortis met opzet afzijdig heeft gehouden. Het hele proces hebben mijn beleidscel en ikzelf met opzet slechts opgevolgd vanuit de zijlijn'.

Onregelmatigheden

Vervolgens zegt Vandeurzen dat hij vrijdagochtend geïnformeerd werd door het kabinet van de premier omdat er sprake zou zijn 'van mogelijke procedurele onregelmatigheden in het Fortisproces. Het was de allereerste keer dat ik hier iets over vernam', aldus Vandeurzen.  

Ook zegt Vandeurzen dat hij vrijdagnamiddag een telefoontje had gekregen van Jan De Groof, CD&V'er èn man van magistraat Christine Schurmans, één van de leden van de 18de kamer van het hof van beroep, die een arrest voorbereidde over de Fortis-zaak.

Andere kamer

Vandeurzen zegt ook dat de procureur-generaal zijn kabinet had gemeld dat hij had voorgesteld aan de voorzitter van het hof van beroep om een nieuw samengestelde kamer alsnog een arrest te laten maken. Dat zou dan zonder raadsheer Schurmans zijn die het moeilijk had met de weg die het arrest leek op te gaan. 'Deze optie werd blijkbaar niet weerhouden.'

Misverstand

Voorts blijken er contacten geweest te zijn tussen de kabinetschef van Vandeurzen met de procureur des konings Bruno Bulthé over de aard van het advies van het Openbaar Ministerie in de zaak-Fortis. Dat was net voor het arrest van vorige vrijdag zou vallen. Maar de timing berustte op een misverstand. Want de kabinetschef dacht dat het advies al uitgebracht was. Wat niet het geval was. en trouwens, zegt Vandeurzen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud