'Versneld invoeren remsysteem ten koste van dienstverlening'

©REUTERS

Als de NMBS het veiligheidssysteem om treinongevallen te vermijden versneld wil invoeren, zal dat gaan ten koste van de dienstverlening. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) zondag verklaard in De Zevende Dag.

(tijd) - Vervotte wil enkel weten van een versnelde invoering van het automatische remsysteem als dat op een 'realistische en veilige' manier kan. Zo zullen treinen bijvoorbeeld een tijdje uit roulatie moeten genomen worden om het systeem te implementeren. Vervotte betreurt dat de media zelf 'voor onderzoeksrechter spelen' in het dossier.

Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte wil onderzoeken hoe het spoorongeval in Buizingen is kunnen gebeuren, welke beslissingen er zijn genomen na het ongeval in 2001 in Pécrot en hoe de veiligheid in de toekomst kan worden verbeterd. Volgens de minister moet men zich echter geen illusies maken. Nederland deed er dertig jaar over om een sluitend systeem te implementeren. In Zweden zal dat ook het geval zijn.

Na de treinramp in Halle bleek dat amper een kwart van ons spoorwegnet en slechts een heel kleine minderheid van de Belgische treinen is uitgerust met een automatisch remsysteem. Volgens de huidige planning zou het veiligheidssysteem zo goed als volledig ingevoerd zijn tegen 2013-2014. Hier en daar wordt sinds het ongeval in Halle gepleit voor een versnelde invoering van het veiligheidssysteem.

Op de vraag of de NMBS de afgelopen jaren te weinig heeft geïnvesteerd in veiligheid antwoordde Vervotte dat er te veel de indruk gewekt wordt dat een veiligheidssysteem zo maar in de supermarkt kan worden aangekocht. 'België is vanaf dag gestart met plannen voor een beter systeem, maar dat neemt tijd in beslag. Het moet ontwikkeld worden, er is een aanbesteding nodig, er moet een prototype worden ontwikkeld, er moeten testen worden uitgevoerd, alles moet worden gehomologeerd'.

Vervotte: 'België is in de jaren tachtig gestart met een eigen veiligheidssysteem voor de Spoorwegen maar midden de jaren tachtig is het daarmee gestopt. Als men daar toen niet mee was gestopt, hadden we nu een eigen systeem gehad. Wat de reden daarvoor was, zei Vervotte niet. 'Ik wil echter niet dat er nu iets wordt beloofd dat technisch niet mogelijk blijkt te zijn'. De implementatie van een veiligheidsysteem mag volgens Vervotte niet ten koste gaan van de dienstverlening. Vervotte zegt het pijnlijk te vinden hoe de media voor onderzoeksrechter speelt. 'Laat het parket zijn werk doen.'

Vermijden

Volgens federaal fractieleider Jos Jambon van N-VA moet in eerste instantie worden onderzocht wat er kan worden gedaan om gelijkaardige treinongevallen in de toekomst te vermijden. Jambon pleitte in de Zevende Dag voor een parlementaire onderzoekscommissie en voor een regelmatige controle, door het Parlement, op de implementatie van het veiligheidsysteem'.

'Het parlement moet om het half jaar vragen hoe het gesteld is met de invoering van het veiligheidssysteem'.

Jambon vindt ook dat de drieledige structuur van de NMBS moet worden herbekeken. 'Nu zijn de budgetten verdeeld tussen operator, holding en infrastructuurbeheerder. Misschien moeten de investeringen van de holding in de verfraaiing van de spoorstations iets worden uitgesteld zodat meer geld naar veiligheid kan'.

Volgens Jambon moet er volledig worden ingezet op veiligheid. 'Dat dit een impact heeft op de stiptheid, kan mits goede communicatie geen onoverkomelijk probleem zijn.

Op de Franstalige zenders RTBF en RTL-TVI verklaarde Infrabel-topman Luc Lallemand dat er voorlopig 150 gespecialiseerde ingenieurs te kort zijn voor een versnelde invoering van het automatische stopsysteem.

Maandag komen minister Vervotte en de top van de NMBS-Groep tekst en uitleg geven in de Kamercommissie Infrastructuur. (mdr)

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect