Advertentie
Advertentie

ABVV koppelt nieuwe verlaging van lasten aan invoering ASB

(tijd) - Nieuwe verlagingen van sociale lasten brengen de financiering van het socialezekerheidsstelsel nog meer in moeilijkheden. Ze zijn daarom uitgesloten volgens de socialistische vakbond ABVV, tenzij ze worden gekoppeld aan de invoering van een structurele alternatieve financiering van het stelsel, met name een Algemene Sociale Bijdrage (ASB).