ABVV wijst verdere regionalisering af

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw heeft zich in Leuven opnieuw uitgesproken tegen een verdere regionalisering. De kosten van de vergrijzing, de bekommernissen van de werknemers, de buitensporige lonen van managers en de onveiligheid van buschauffeurs en treinbegeleiders zijn volgens hem de echte prioriteiten.

(belga) Zoals al uit zijn memorandum voor de verkiezingen bleek, is de socialistische vakbond geen voorstander van een staatshervorming. 'We zijn niet nostalgisch naar 'la Belgique de papa'. Maar de voorstanders van verdere regionalisering hebben ons nog altijd niet kunnen overtuigen dat alles beter zou zijn voor de werknemers', zei De Leeuw.

De Leeuw zette zich ook af tegen verdere lastenverlagingen voor de bedrijven. De werknemers hebben door de patronale lastenverlaging en de loonmatiging hun inkomen uit arbeid al genoeg zien dalen zonder dat de bedrijfsleider daar voldoende werk voor creërde. Het inkomen uit arbeid binnen het nationale inkomen moet opnieuw omhoog, voerde hij aan.

De ABVV-voorzitter vroeg ook begrip voor de wilde stakingen op Zaventem en bij de NMBS van enkele weken terug. 'De veiligheid van de treinbestuurders is ook uw veiligheid', gaf hij aan. Hij verzette er zich tegen dat het stakingsrecht aan banden zou worden gelegd, maar gaf wel aan dat het ACOD debatten voert over andere actiemiddelen. 'Maar ik vraag ook begrip voor de werknemers die maandenlang een njet krijgen op hun vraag voor onderhandelingen', aldus nog De Leeuw.

De vakbondsman haalde ook opnieuw uit naar de toplonen. De toplonen van de managers van de BEL20-bedrijven zijn op 1 jaar met 22 procent omhoog gegaan, terwijl de winsten van die bedrijven met 23 miljard toenamen. 'En wij onderhandelen over een gemiddelde loonontwikkeling van vijf procent over twee jaar', stelde De Leeuw.

'Als de patroons hun eigen gedragscode niet kunnen afdwingen, willen wij een taks op zij die graaien in de kas van de onderneming en een bonus krijgen als ze jobs vernietigen', luidde het.

In Namen heeft het FGTB, de Waalse vleugel van de socialistische vakbond, gepleit voor een links front tegen het wilde liberalisme. Voorzitster Anne Demelenne bedankte de PS voor haar steun tijdens de voorbije legislatuur, maar betreurde het dat de Franstalige socialisten zich niet verzetten tegen het Generatiepact.

In Charleroi weerklonk vooral verzet tegen de regionalisering van de bevoegdheid Werk. 'We hebben vaak kunnen rekenen op de PS tijdens deze legislatuur', stelde Demelenne. Ze benadrukte in het bijzonder het werk van partijvoorzitter Elio Di Rupo, maar ook dat van ministers Laurette Onkelinx en Rudy Demotte. Maar wat het Generatiepact betreft, 'heeft de PS ons teleurgesteld', luidde het. 'anneer links verdeeld is, triomfeert het wilde liberalisme'.

In Charleroi mocht Jean-Claude Vandermeeren, de secretaris van de Waalse interregionale van het ABVV, het woord nemen. Hij herinnerde aan de belangrijkste eisen van het ABVV en onderstreepte dat die gelijklopend zijn in het noorden en het zuiden van het land. Elke regionalisering op het vlak van werkgelegenheid staat voor hem gelijk met sociale achteruitgang.

Vandermeeren wil dat de volgende regering werk maakt van de systematische koppeling van de sociale uitkeringen aan de welvaart. Hij pleitte ook voor een solidaire sociale staat, die geen jacht op werklozen ontketent, maar vooral de jacht op werkloosheid opent.

De baas van de Waalse interregionale brak voorts een lans voor een sterke openbare dienst. Het milieubeleid mag ook niet op de rug van de werknemers worden gevoerd. Zoniet worden ze slachtoffer van een milieudumping, nadat ze het slachtoffer waren van sociale dumping.

Gewestelijk secretaris Daniel Piron riep de kiezer op zijn vertrouwen niet aan de MR of de cdH te schenken.

foto belga: Rudy De Leeuw

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud