Actie voor behoud gewasbeschermingsmiddelen

Een vijftiental leden van de Boerenbond en de Fédération Wallone de l'Agriculture (FAW) hebben woensdagochtend actie gevoerd aan het Europees parlement naar aanleiding van de behandeling van het dossier 'gewasbeschermingsmiddelen' door de Commissie Leefmilieu van het Europees parlement.

(belga) - Dat verklaarde Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerster van de Boerenbond, woensdag.

De landbouworganisaties vrezen dat de meerderheid van de gewasbeschermingsmiddelen van de markt zal worden gehaald indien het huidige voorstel wordt goedgekeurd. Een correct gebruik van erkende producten staat volgens hen echter garant voor een gezonde, kwaliteitsvolle oogst.

Het huidige voorstel, dat woensdag word gestemd in de commissie, zou volgens de Boerenbond onder meer leiden tot aanzienlijke prijsstijgingen en een ondermijning van de voedselzekerheid.

De actievoerders zijn dan ook van mening dat de verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen het mogelijk moet maken dat voldoende producten beschikbaar blijven, ook voor kleine teelten zoals groenten en fruit, zowel in de gangbare als in de biologische landbouw. De erkenning van de producten moet bovendien gebeuren op basis van een wetenschappelijke risico-evaluatie.

Tot slot moeten volgens de landbouworganisaties tijdelijke uitzonderingen op de wet worden toegestaan zolang er geen alternatief voorhanden is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud