ACV en ABVV trachten rangen te sluiten

(tijd) - Het ACV en het ABVV trachtten gisteren de rangen te sluiten. Voortaan spreken ze uit één mond in het loopbaaneindedebat. 'Het is een belangrijk signaal voor de regering dat we er opnieuw staan in een gemeenschappelijk vakbondsfront', waarschuwde ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

De top van het socialistische ABVV en het christelijke ACV zaten gisterenavond samen om hun strategie te bepalen. Het was de bedoeling een gemeenschappelijke eisenbundel op te zetten en een actieplan uit te werken. De vergadering was cruciaal: ze moest het einde inluiden van de verdeeldheid van de vakbonden over het loopbaaneindedebat. Dat leidde tot een verdeelde stakingsstrategie en een welles-niettesspelletjes over de inhoud van het Generatiepact.

De vakbondsachterban lust die verdeeldheid niet, liet die gisteren weten. 'We hebben de wil voortaan samen te werken met het ABVV in dit debat', stelde ACV-voorzitter Luc Cortebeeck na afloop van zijn Algemene Raad. Bij de socialistische vakbond klinkt eenzelfde geluid. 'We moeten de acties zoveel mogelijk proberen te doen in een gemeenschappelijk vakbondsfront', zegt Xavier Verboven, de algemeen secretaris. Beide bonden erkennen dat dat meer gewicht in de schaal legt, maar blijven erbij dat hun strategie totnogtoe de juiste was.

De achterban van het ACV, van het ABVV en van de liberale ACLVB gaven het Generatiepact van de federale regering gisteren een ruime onvoldoende. De grootste pijnpunten zijn de verhoging van de brugpensioenleeftijd, het fiscaal minder interessant maken van Canada Dry-regelingen en de nieuwe procedure voor bedrijven in herstructurering. Ook de beperking van het tijdskrediet, het ingrijpen in lopende CAO's en het geknibbel aan de opzegvergoeding van bedienden valt zwaar.

De vakbonden hopen de regering alsnog op andere gedachten te brengen met een gemeenschappelijk actieprogramma. Dat start deze maand nog met een nationale betoging, gekoppeld aan werkonderbrekingen in diverse sectoren. De vakbonden zullen tevens de werkgevers in de paritaire comités erop wijzen dat het Generatiepact lopende CAO's doorkruist, en hen dwingen kleur te bekennen in dit debat. Voorts ondersteunt de vakbondstop stiptheidsacties in bedrijven. Zowel het ACV als het ABVV beklemtoonde dat het om een eerste stap gaat. 'Dit is niet het eindpunt, maar wellicht het begin van een lange actiegolf.'

Het blijft de vraag of de acties vruchten zullen afwerpen. Cortebeeck bleef gisteren vaag over de impact. 'We zullen misschien niets meer kunnen wijzigen aan de grote principes, maar we zullen wel veranderingen kunnen aanbrengen die cruciaal zijn voor de mensen op het terrein.' De ambitie van Verboven reikt verder. 'Het is de bedoeling dat de regering terugkrabbelt. We willen niet enkel druk uitoefenen op de uitvoeringsmodaliteiten, maar willen bijsturen op essentiële punten.' EvH

24023687

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud