ACV-voorzitter Cortebeeck: 'Ik ben niet teruggefloten door de basis'

(tijd) - 'Ik voel mij niet teruggefloten door de basis. Alle beslissingen, zowel inhoudelijk als strategisch, zijn steeds toegelicht en overlegd met de achterban. Ik heb gedaan wat ze mij vroegen. Mijn achterban apprecieert wat we tijdens de onderhandelingen uit de brand hebben gered, maar ze beoordelen het resultaat als onvoldoende.' Dat meent Luc Cortebeeck, voorzitter van het ACV. De vakbondscentrales en de gewestelijke afdelingen gaven het Generatiepact van de federale regering gisteren een onvoldoende.

Luc Cortebeeck stak zijn nek ver uit tijdens de onderhandelingen met de federale regering over het loopbaaneinde, de financiering van de sociale zekerheid en de welvaartsvastheid van de pensioenen. Hij overtuigde zijn achterban eerst te onderhandelen, en dan pas te handelen, en ging daarmee in tegen de beslissing van het ABVV om te staken.

Uw achterban geeft het Generatiepact een ruime onvoldoende. Had u toch niet beter mee gestaakt met het ABVV ?

Luc Cortebeeck: 'Neen. Dat had er enkel toe geleid dat er geen onderhandelingen meer geweest zouden zijn. En dan hadden we pas klappen gekregen. Nu hebben we de oorspronkelijke sneuvelnota 'Actief Ouder Worden' flink kunnen bijsturen. De pensioenmalus is eruit, het brugpensioen wordt niet enkel beperkt tot werknemers met een 40-jarige loopbaan en er wordt niet geraakt aan de brugpensioenleeftijd bij herstructureringen.'

Maar dat is onvoldoende. De achterban fluit u terug.

Cortebeeck: 'Dat gevoel heb ik helemaal niet, en dat was ook niet de boodschap van mijn achterban. Ze waardeert wat wij gedaan hebben. We hebben altijd gezegd dat we het resultaat objectief zouden evalueren, en dat hebben we gedaan. Het Generatiepact moet worden bijgestuurd, want het resultaat is ondermaats.'

Cortebeeck: 'Het Generatiepact is zijn naam onwaardig. Ze legt het accent te veel op ouderen, en doet te weinig aan de jeugdwerkloosheid. De regering en de werkgevers onderschatten voorts de algemene malaise die heerst onder de werknemers. Ze zijn onzeker over hun job, over de toekomst. Dat speelt mee.'

'Er blijven tevens inhoudelijke breekpunten. De ploeg van Verhofstadt maakt brugpensioen te moeilijk, en dat veel te snel. Ze bemoeilijkt de combinatie arbeid en gezin, maakt landingsbanen voor oudere werknemers financieel oninteressant en grijpt in in honderden lopende sector- en bedrijfs-CAO's.'

'Ik blijf ervan overtuigd dat onze onderhandelingsstrategie gewerkt heeft, maar nu worden we geconfronteerd met de problemen op het terrein. Die zijn niet altijd gekend, niet door de federale regering en zeker niet door de werkgevers, maar ook niet altijd door ons. We moeten het Generatiepact nu proberen bij te schaven vanuit de concrete situaties van de mensen.'

Wat hoopt u met de acties uit de brand te redden? De regering sloot gisteren de rangen, en zegt niet aan de algemene principes van het Pact te zullen raken.

Cortebeeck: 'We zullen zien hoever de regering wil gaan, maar wij hebben ons lijstje klaar. Het regeringsvoorstel over het brugpensioen valt te zwaar. Het is van belang dat de onzekerheid over de duur van het uitzonderingsregime voor lange loopbanen de wereld wordt uitgeholpen, en dat er een serieuze inspanning komt voor zware beroepen. Ook moet er worden nagedacht over een verruiming van de gelijkgestelde periodes die in aanmerking komen voor het berekenen van de loopbaan. Dat moet ondermeer gebeuren voor vrouwen die lang thuis zijn gebleven om voor de kinderen te zorgen. Voorts willen we dat de regering zich soepeler opstelt in de lopende CAO's voor brugpensioen vanaf 55-56-57 jaar, na een 38-jarige loopbaan. Ze wil die regelingen nog slechts eenmaal laten verlengen, maar dat krijgen wij niet verkocht. Je mag niet vergeten dat de mensen in deze sectoren hebben ingeleverd voor dit brugpensioen. Het was dat of een loonsverhoging. We hebben fundamentele opmerkingen over de bedrijven in herstructurering. Hoe meer mensen je in de 'ouderencel' zet, hoe minder kansen er zijn voor de jongeren. Zolang er een hoge werkloosheid is, heeft het evenmin zin om de ouderen te verplichten beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Ook hier eisen we een geste van de regering, net zoals we willen dat ze landingsbanen vrijstelt van fiscale heffingen.'

U zal, wellicht volgende week, hand in hand betogen met Xavier Verboven van het ABVV. Een surrealistisch beeld na de vijandigheden van de afgelopen weken.

Cortebeeck: 'Ik heb nooit problemen gehad met Xavier, ik heb altijd goed met hem kunnen samenwerken. We hebben de situatie op een bepaald moment anders ingeschat, en niet iedereen heeft respect betuigd voor de opstelling van de andere. Dat is jammer. Maar het belangrijkste is dat we nu weer zoeken naar een gemeenschappelijk standpunt.' Evelyne HENS

24023687

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud