ACV zegt ja tegen IPA

©BELGA

De algemene raad van het ACV heeft maandag het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) goedgekeurd. Ook al is het een crisisakkoord, de christelijke vakbond is vooral tevreden dat er een akkoord is. 'Het is een belangrijk teken van stabiliteit.'

(belga) - Dit akkoord zou in normale tijden nooit zijn gepasseerd, zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. Alleen al het feit dat er geen klassieke indicatieve loonnorm is, maar een nettobedrag bovenop de index - maximaal 250 euro op kruissnelheid - is iets 'ten uitzonderlijke titel'.

Euforisch is het ACV bijgevolg niet over het interprofessioneel akkoord, wel is er tevredenheid. 'Vooral dat het er is. En dat wordt nog versterkt door de politieke crisis. Het is maar goed dat er iets is van stabiliteit. Dit IPA is een enorm element van stabiliteit', dixit de ACV-voorman.

De algemene raad zag positieve en negatieve elementen in het ontwerp. Positief voor de ACV'ers is de stap vooruit die er wordt gezet voor de sociale uitkeringen, in het bijzonder voor de economisch werklozen. Dat geldt ook voor het behoud van het brugpensioen en het feit dat niet aan de automatische loonindexering wordt geraakt. Als negatief worden ervaren de lastenverlagingen voor de bedrijven, en meer bepaald het gebrek aan garanties daartegenover inzake werkgelegenheid. Ook het feit dat er iets netto uit de bus is gekomen, roept vragen op. Netto betekent immers slecht nieuws voor de sociale zekerheid, die zo niet wordt gespijsd.

Het IPA kent een breed draagvlak. Het kreeg groen licht bij alle vakbonden en werkgevers. Bijgevolg moet de politiek het uitvoeren, benadrukt de christelijke vakbond. Het ACV bepleit daarom een regering met volle bevoegdheid, zodat de maatregelen uit het IPA kunnen worden gemachtigd. 'We zullen alles op alles zetten dat het doorgaat, maar er zijn geen zekerheden over.'

Ook voor het sectoroverleg heeft de politieke crisis gevolgen. 'Je voelt nu al dat de werkgevers zich afvragen of hun lastenverlagingen wel zullen doorgaan.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud