Akkoord over stabiliteitspact

Steven Vanackere (links), vicepremier en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, en federaal minister van Begroting Guy Vanhengel - Foto Belga ©BELGA

Het overlegcomité van de verschillende regeringen heeft woensdag ingestemd met het akkoord dat het federale kernkabinet had bereikt over de inspanningen die de verschillende entiteiten de komende drie jaar zullen leveren in het kader van het stabiliteitspact.

(belga) - Dat houdt in dat de federale overheid en sociale zekerheid 65 procent van de inspanningen voor haar rekening neemt en de gemeenschappen, gewesten en lokale besturen 35 procent.

Het meerjarenplan wordt nu aan de Europese commissie meegedeeld. Het voorziet in een inspanning van 0,5 procent van het bbp in 2010, van 1 procent in 2011 en van 1,3 procent in 2012. Minister van Financiën Didier Reynders liet weten dat hij de Europese commissaris Almunia reeds heeft ingelicht. Premier Van Rompuy zal de beslissing officieel overmaken. De commissie had ons land tot vrijdag de tijd gegeven om dat te doen.

Na afloop toonden de leden van de verschillende regeringen zich tevreden met het akkoord. Voor federaal vicepremier Steven Vanackere (CD&V) was dat ook geen verrassing omdat het meerjarenplan coherent is met de regeerakkoorden van de verschillende regeringen. Zijn MR-collega Reynders zei dan weer verbaasd te zijn dat er niets aan de tekst van het kernkabinet veranderd was in het licht van de verklaringen van de voorbije dagen.

Vlaams minister-president Kris Peeters verklaarde dat er voor Vlaanderen geen problemen zijn aangezien de Vlaamse regering een evenwicht wil bereiken in 2011. Als er het jaar nadien overschotten zijn, zullen die gebruikt worden voor het eigen beleid, antwoordde hij op vragen of Vlaanderen bereid is om vanaf 2012 een extra inspanning te doen voor het globale begrotingsplaatje.

Brussels minister-president Charles Picqué was verheugd dat in het proces-verbaal van het overlegcomité melding gemaakt wordt van de specifieke situatie van Brussel. Het hoofdstedelijk gewest is kwetsbaarder in tijden van economische crisis. Daar moet volgens hem rekening gehouden worden bij de verdeling van de lasten tussen de gewesten en de gemeenschappen. Maar de federale regering kan volgens hem ook een extra inspanning leveren in de vorm van een bijkomende dotatie voor de rol die Brussel speelt als hoofdstad. Ondanks alles streeft de Brusselse regering naar een evenwicht in 2014 of 2015, voegde hij er nog aan toe.

Minister-president Rudy Demotte van het Waals gewest en de Franse gemeenschap had ook geen problemen met de verdeelsleutel. Iedereen moet zijn deel van de inspanningen leveren, en de verdeelsleutel kan na 2012 toch herzien worden. Het Waalse gewest en de Franse gemeenschap streven naar een begrotingsevenwicht tegen 2015.

Hoe de lasten tussen de gewesten, gemeenschappen, gemeenten en provincies zullen verdeeld worden, is nog niet uitgemaakt. Volgens Reynders is dat ook geen groot probleem aangezien Vlaanderen reeds in 2011 een begrotingsevenwicht wil bereiken. Kris Peeters kondigde aan dat hij spoedig onderhandelingen zal opstarten met de Vlaamse gemeenten en provincies, die volgens hem ook naar een evenwicht moeten streven.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud