Alfaport Antwerpen schaart zich achter BAM-tracé

Alfaport Antwerpen, de federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen in de Antwerpse haven, pleit na de vergelijkende studie over de mogelijke tracés voor de Oosterweelverbinding, voor de uitvoering van het tracé dat de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) naar voor schuift met een tunnel en het Lange Wapper viaduct.

(belga) - Dat stellen de privé-havenbedrijven vrijdag in hun reactie op de alternatievenstudie. Alfaport Antwerpen dringt daarbij aan op een totaalaanpak, met niet alleen een bijkomende Scheldekruising maar ook een betere verbinding tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel.

"Gezien het economische belang van de Antwerpse haven, dringt een beslissing zich op korte termijn op", luidt het. "In deze context pleit Alfaport Antwerpen voor de uitvoering van het BAM-tracé. Dat moet gepaard gaan met een volwaardige verbinding tussen de E17 en de Liefkenshoektunnel en een - bij voorkeur grensoverschrijdende - verkeerssturing."

Net als het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen houdt de federatie vast aan de aanleg van een Oosterweelknooppunt als de beste oplossing voor de ontsluiting van het zuidelijke deel van de haven. Alfaport Antwerpen is het voorts met het Havenbedrijf eens dat het vierde tracé dat in de studie naar voor wordt geschoven "eigenlijk geen alternatief is maar een denkpiste die nog vele jaren studie vereist".

Volgens de federatie bevat het wel een aantal goede elementen, maar zijn er te veel onbekende factoren.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud