Alimentatiebetalingen beperkt in de tijd

De nieuwe echtscheidingswet wordt vanaf 1 september van kracht. De impact van de wet blijft niet beperkt tot nieuwe echtscheidingsprocedures. Ze heeft ook belangrijke gevolgen voor de alimentatiebetalingen die de rechter in het verleden oplegde. Dat schrijft Netto, het personalfinancemagazine van De Tijd, nu zaterdag.

De alimentatiebetalingen worden beperkt in de tijd. Vanaf 1 september worden de alimentatiebetalingen die in het verleden door de rechter werden opgelegd beperkt tot de duurtijd van het huwelijk, te rekenen vanaf 1 september 2007. Ook is het zo dat als in het vonnis een langere periode van alimentatie was voorzien dan de duurtijd van het huwelijk, deze nu beperkt wordt tot de duurtijd van het huwelijk te rekenen vanaf 1 september 2007. Dat wordt bevestigd door de Orde van Vlaamse Balies.

Heeft u een echtscheiding door onderlinge toestemming achter de rug, dan heeft de komst van de nieuwe echtscheidingswet geen enkele invloed op uw situatie, ook niet voor de alimentatie. "Voor afgesloten echtscheidingsprocedures waar de rechter een alimentatie oplegde, brengt de nieuwe wet wel een belangrijke verandering", waarschuwt men bij de Orde van Vlaamse Balies. "Voor ex-partners die nu onderhoudsgeld betalen, komt er een overgangsregeling.

Vanaf de inwerkingtreding van de wet (1 september 2007) zal er maar onderhoudsgeld meer moeten betaald worden volgens de duur van het huwelijk. Dat betekent dat als u scheidde na een huwelijk van vijf jaar en de rechter u een onderhoudsgeld oplegde, dat u nog maximaal vijf jaar alimentatie zal moeten betalen te rekenen vanaf 1 september 2007. Heel concreet worden vanaf 1 september de alimentatiebetalingen die in het verleden door de rechter werden opgelegd beperkt tot de duurtijd van het huwelijk, te rekenen vanaf 1 september 2007.

Het is ook zo dat als in het vonnis een langere periode van alimentatie was voorzien dan de duurtijd van het huwelijk, deze nu beperkt wordt tot de duurtijd van het huwelijk te rekenen vanaf 1 september 2007. Neem het voorbeeld van een vonnis in 2006 waarin een alimentatiebetaling voor 30 jaar is voorzien. Die betaling wordt nu herleid tot de duurtijd van het huwelijk, te rekenen vanaf 1 september 2007", verduidelijkt men bij de Orde van Vlaamse Balies.

Het is wel zo dat in geval van buitengewone omstandigheden de rechtbank de betalingstermijn kan verlengen, indien de uitkeringsgerechtigde aantoont dat hij bij het verstrijken van de termijn, om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog steeds behoeftig is.

Het terugvorderen van betaalde onderhoudsuitkeringen zal echter niet mogelijk zijn. Stel dat u 5 jaar gehuwd was en al 10 jaar alimentatie betaalde, dan hebt u in de redenering van de nieuwe wet al 5 jaar teveel alimentatie betaald. Dat zal u echter niet kunnen terugvorderen.

De volledige tekst is te lezen in de nieuwste editie van Netto, het personalfinancemagazine van De Tijd, nu zaterdag 5 mei.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud