Amerikaanse bedrijven investeren minder in België

(belga) - De Amerikaanse investeringen in België nemen af - een trend die voor alle landen in West-Europa geldt. Het aantal investeringen van Amerikaanse bedrijven in ons land lag het voorbije jaar zelfs op het laagste niveau sinds 1994, dat zegt de AmCham, de Amerikaanse kamer van koophandel in Brussel.

België boert in de Europese Unie bovendien achteruit wat Amerikaanse investeringen betreft. Ons land zakt voor de (vroegere vijftien) EU-landen van de vijfde plaats in 1995 naar de tiende in 2003. Enkel 2001 en 2002 waren een uitzondering in die dalende beweging.

De belangrijkste concurrenten voor ons land zijn Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Die slagen er vooral in meer Amerikaanse financiële investeringen (holdings) aan te trekken, aldus de AmCham. De handelskamer wijst erop dat dit ook een effect kan hebben op de aantrekkelijkheid van België als investeringsplaats voor regionale hoofdkwartieren van Amerikaanse bedrijven. Qua toegevoegde waarde voor de economie zijn dat soort investeringen dan weer minder belangrijk.

In de wereldwijde rangschikking (van de Unctad) doet België het niet slecht. Ons land blijft met een zesde plaats een aantrekkelijke potentiële investeringsplaats.

Ondanks de dalende trend, blijven de Verenigde Staten een belangrijke investeringspartner voor de Belgische economie. Ons land huisvest zo'n 1.200 Amerikaanse bedrijven. De 579 belangrijkste stelden in 2002 zo'n 140.000 personen tewerk. Dat zijn wel 10.000 arbeidsplaatsen minder dan in 2000.

De chemiesector is de belangrijkste sector voor Amerikaanse investeringen in België. Deze sector creëert banen (in de branche Research & Development, R&D) en de winst werd geherinvesteerd. De AmCham besluit dan ook 'dat Amerikaanse bedrijven hun vertrouwen in ons land niet verloren hebben'.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud