Amper controle op vervoer van cash geld

©EPA

De antiwitwascel waarschuwt dat er amper controle is op de stromen van cash geld in België. Criminele organisaties mijden elektronische overschrijvingen omdat de antiwitwascel die gemakkelijker kan detecteren. 'Er duidelijk is nood aan meer alertheid bij de overheidsdiensten en bedrijfssectoren', stelt Jean-Claude Delepière van de antiwitwascel. We moeten de stromen van cash geld in kaart brengen.'

(tijd) - De antiwitwascel (voluit Cel voor Financiële Informatieverwerking, CFI) kreeg nog nooit zo veel meldingen van verdachte geldtransacties als vorig jaar. Dat blijkt uit haar jaarverslag. In 2008 waren er 15.554 meldingen tegenover 12.830 in 2007. De banken zijn nog altijd belangrijke klokkenluiders (met 4.034 meldingen, -4%). Maar vooral de wisselkantoren (8.576, +42%) en De Post (382, +81%) verklikken veel meer klanten dankzij hun efficiëntere meldsystemen.

Er zijn meer meldingen, maar minder geldtransacties waren ook écht verdacht. De witwascel analyseerde de meldingen en vond 937 (-20%) dossiers voldoende verdacht om ze door te spelen aan de parketten. In die dossiers is wel meer verdacht geld aangetroffen: 711 miljoen euro (+13%).

Meer dan de helft van de verdachte dossiers had te maken met financiële criminaliteit, vooral oplichting (15%), illegale handel van goederen (14%) en geld uit frauduleuze faillissementen (12%). De opbrengsten van drugshandel, mensenhandel en andere 'traditionele' criminele praktijken worden dus minder gedetecteerd.

Die evolutie kan er op wijzen dat drugsnetwerken en andere criminele organisaties alternatieve geldcircuits gebruiken. Elektronische overschrijving zijn te link geworden en dus transporteren ze meer cash. 'Daarom willen we een beter zicht krijgen op de stromen van cash geld in België', belooft Jean-Claude Delepière, de voorzitter van de antiwitwascel.

Maar er is nog veel werk aan de winkel. Sinds kort controleert de douane in de luchthavens reizigers met veel cash op zak. De antiwitwascel kreeg daarover vorig jaar 619 meldingen, goed voor bijna 29 miljoen euro. Maar dat leidde tot slechts 32 aangiftes bij de parketten, goed voor 1,4 miljoen euro.

Via andere kanalen, zoals notarissen, detecteerde de cel meer verdachte cash: 44 miljoen euro. 'Als je weet dat sommige criminele organisaties containers vol biljetten vervoeren in ons land, is er duidelijk nood aan meer alertheid bij de overheidsdiensten en bedrijfssectoren. Als we die stromen van contant geld in kaart brengen, kunnen we anticiperen en efficiënter ingrijpen', beseft Delepière.

DIAMANT

Het is Delepière een doorn in het oog dat de diamantsector en de vastgoedsector amper verdachte geldtransacties aangeven. En dat terwijl de antiwitwascel via andere kanalen, vooral de banken en notarissen, wel een pak meldingen krijgt over verdachte transacties in die sectoren. 'Al jaren proberen we die sectoren te sensibiliseren, maar er zijn grenzen. Er is nieuwe wetgeving op komst die ons de bevoegdheid zal geven om daartegen op te treden met controles en sancties', stelt Delepière.

Maar de sectoren die de antiwitwascel wel helpen, klagen over represailles. Steeds meer klokkenluiders, vooral bankbedienden, worden lastiggevallen door de cliënten die ze verklikken. Blijkbaar verraadt het gerecht nog al te vaak de identiteit van de meldende banken en bankbedienden. Hen als getuigen verhoren is vaak overbodig, vindt de antiwitwascel.

Een ander pijnpunt is het detecteren van de fondsen van terroristische groeperingen. Met slechts 21 dossiers in 2008, tegenover 33 in 2007 en 36 in 2006. 'Sowieso heb je weinig geld nodig om een aanslag te plegen. Het probleem is de financiering van organisaties die terroristen steunen. Dat zijn vaak ngo's die je als 'extremistisch' of 'radicaal' kan bestempelen, maar wij mogen ons alleen inlaten met de geldtransacties van 'terroristische' organisaties. Dat blijft een moeilijke afweging.'

Ook verdachte beurstransacties blijven een blinde vlek, geeft Delepière toe. 'Het is belangrijk dat we nu op initiatief van staatssecretaris Carl Devlies (CD&V) regelmatig overleggen met de andere diensten die te maken hebben met fraude. Die gezamenlijke analyses hebben zelfs al geleid tot het blootleggen van bepaalde netwerken die mensen clandestien tewerkstellen. Samenwerking is dus het ordewoord.' LB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud