ANALYSE: België heeft geen wondermedicijn

De bijzondere parlementaire commissie naar de bankencrisis heeft uit het verslag van de experts die haar hebben bijgestaan een indrukwekkende lijst van aanbevelingen gedistilleerd. Maar de meeste daarvan zijn niet meer dan vrome wensen. De Belgische regering beschikt over weinig instrumenten om de financiële sector te herordeneren. Dat werk moet gebeuren op Europees of internationaal niveau.