Angelica en haar moeder moeten België toch verlaten

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) herhaalt dinsdag dat hij de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg respecteert, maar er verandert niets aan de verblijfssituatie van Ana Cajamarca en haar dochter Angelica. "Hun bevel om het grondgebied te verlaten, blijft geldig. Ze moeten zo snel mogelijk België verlaten", benadrukt DVZ.

(belga) De plaatsvervangende voorzitter van de rechtbank in eerste aanleg in Brussel eiste maandag de onmiddellijke vrijlating van Ana Cajamarca en Angelica. "De rechter verzette zich niet tegen de uitwijzing naar Ecuador, enkel tegen de opsluiting van Angelica Cajamarca. Volgens de rechter in kort geding druist de vasthouding van het minderjarig meisje in een centrum in tegen het artikel 3 van het Europees Mensenrechtenverdrag", zegt de DVZ.

Vreemdelingenzaken respecteerde de uitspraak van de rechtbank en stelde Cajamarca en haar dochter maandagavond onmiddellijk in vrijheid. De DVZ dient evenwel dinsdag nog een beroep in tegen de beschikking van de rechter in kort geding en wijst erop dat het over een uitspraak gaat in een individueel dossier door een individuele rechter. De zaak werd ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift waarbij de DVZ niet de kans kreeg om zijn standpunt te verdedigen, luidt het dinsdag.

Desalniettemin verandert er niets aan de verblijfsituatie van Ana Cajamarca en Angelica, benadrukt de Dienst. "Hun bevel om het grondgebied te verlaten, blijft geldig. Ze moeten bijgevolg zo snel mogelijk België verlaten".

DVZ wijst er dinsdag op dat in bepaalde media beweerd wordt dat Ana Cajamarca mishandeld zijn geweest. In de motivatie van de rechtbank wordt er volgens DVZ evenwel geen melding gemaakt van enige vorm van mishandeling. De DVZ ontkent formeel dat de Ecuadoraanse vrouw op één of ander ogenblik tijdens haar verblijf in het centrum of tijdens de overbrenging naar de luchthaven werd mishandeld. Bovendien werd ze bij haar aankomst aan de luchthaven onderzocht door een dokter die niets heeft kunnen vaststellen, aldus DVZ.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud