Antwerps gerecht onderzoekt nog tientallen fraudedossiers

(tijd) - Het grootscheepse fraudeonderzoek van het Antwerpse gerecht naar geknoei bij de Antwerpse stadsdiensten is verre van afgerond. Het onderzoek naar de Visa-bestedingen van het Antwerpse schepencollege is het eerste van meer dan vijftig dossiers waarin de speurders het voorbije jaar hun tanden zetten. Een aantal van die onderzoeken zit al in de eindfase.

Met de vervolging van Chantal Pauwels en de buitenvervolgingstelling van de andere schepenen, sluit het parket een van de onderzoeken over geknoei met overheidsgeld af. Daarmee is de 'scandalitis' in Antwerpen nog niet achter de rug. In de loop van vorig jaar opende het Antwerpse parket meer dan vijftig gerechtelijke onderzoeken naar schandalen in en rond het Antwerpse stadhuis.

Elke aangifte van mogelijk geknoei bij de stadsdiensten werd vorig jaar door het Antwerpse parket aan speurders toevertrouwd. Het gerecht vond dat het geen enkel mogelijk fraudedossier onaangeroerd mocht laten.

De speurders stelden tot hun verbazing vast dat er bij de Antwerpse stadsdiensten amper sprake was van normenbesef. Het ontbreken van normen was, luidde het vorig jaar, de norm geworden.

Vorig jaar werden ruim 50 onderzoeken begonnen naar geknoei op en rond het Antwerpse stadhuis. Een deel is geseponeerd. Andere onderzoeken werden onderling gekoppeld. Een aantal dossiers lekte vorig jaar uit en veroorzaakte mee de schandaalsfeer rond de Antwerpse stadsdiensten. Van die dossiers loopt er een aantal op zijn laatste benen. Een overzicht.

Het dossier waarmee het in februari 2003 begon, is dat van de Antwerpse korpschef, Luc Lamine. Lamine had Visa-kaarten uitgedeeld aan bevriende commissarissen en de stadssecretaris. Het dossier tegen Lamine zou bij het parket in een eindfase zitten.

Het onderzoek naar het oneigenlijke gebruik van Visa-kaarten door politieagenten, breidde zich al snel uit naar de stedelijke topambtenaren. De stadsontvanger, Roger Bekaert; de stadssecretaris, Fred Nolf; en zijn adjunct Freddy Vandekerckhove beschikten zelf over een Visa-kaart op de politiebegroting. Daarnaast beschikten de drie topambtenaren over een Visa-kaart uit de begroting van de stad.

In maart raakte bekend dat de drie topambtenaren geld voor representatiekosten van de VZW Soma - die het geld van het Sociaal Impulsfonds beheert - voor eigen doeleinden hebben gebruikt. De sp.a-schepen Tuur van Wallendael bracht het gerecht op de hoogte van deze malversaties. Nolf zou met dat geld onder meer voor 12.500 euro aan meubelen gekocht hebben. Via hetzelfde kanaal zou ook een camera aangekocht zijn en een auto geleast. Bekaert en Nolf werden door het gerecht in verdenking gebracht. Ook dat onderzoek loopt nog.

De Visa-kaarten van de agenten bracht het gerecht op het spoor van onfrisse praktijken bij het Politie Opleidings-, Trainings- en Vormingscentrum Antwerpen (Potva ). De speurders vielen op 20 mei een eerste keer binnen in de Antwerpse politieschool en namen toen de boekhouding mee.

Tegen de directeur van de politieschool, Eddy Den Hondt, werd een apart dossier geopend, naarmate steeds meer strafbare feiten aan het licht kwamen. Den Hondt werd eind november aangehouden. Hij wordt verdacht van corruptie, schriftvervalsing, het verduisteren van overheidsgeld en fiscale fraude.

Directeur Den Hondt zou voor aanzienlijke bedragen geknoeid hebben met zijn verloning. Daarnaast zou een firma die werken uitvoerde aan de school in ruil voor die opdracht werken uitgevoerd hebben aan het privé-zwembad van Den Hondt. De raadkamer beslist eersdaags over de doorverwijzing naar de strafrechter van Den Hondt.

Er loopt ook nog een onderzoek tegen een aantal politieagenten dat de brandstofkaart voor hun dienstwagens gebruikte om de benzine-of dieseltank van hun privé-voertuig vol te tanken.

Het parket voert een onderzoek naar JC Decaux. Het begon met vragen van de toenmalige sp.a-voorzitter Patrick Janssens over een herziening van het contract met de reclamefirma. Volgens Janssens hadden de Antwerpse topambtenaren zich laten rollen. Het parket vermoedt dat er meer aan de hand is en onderzoekt of er sprake is van actieve corruptie. Het onderzoek is rond. Het parket gaat na of het bijkomende onderzoeksdaden moeten vorderen en stoomt daarna de eindvordering klaar.

Via het onderzoek naar de topambtenaren kwam het gerecht ten slotte uit bij het dossier-Telepolis. Het gerecht kwam een storting van 1.000 euro op het spoor die de vroegere stadssecretaris Fred Nolf van de bankrekening van de VZW Telepolis aan zichzelf deed. Het parket legde beslag op de boekhouding van het Antwerpse stedelijke informaticacentrum. De doorlichting van de in beslag genomen stukken is nog altijd bezig. GDC

21226024

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud