Areaal koolzaad vertienvoudigd

(tijd) - De teelt van energiegewassen in Vlaanderen kent een spectaculaire opmars. De oppervlakte winterkoolzaad in Vlaanderen is in een jaar tijd vertienvoudigd van 80 naar 800 hectare. Heel wat Vlaamse landbouwers proberen de teelt uit. Ze kunnen een extra premie opstrijken als hun koolzaad geperst wordt tot olie voor de productie van biodiesel. Dat meldt De Tijd.

Volgens een Europese richtlijn moet tegen eind dit jaar 2 procent van de brandstoffen in Vlaanderen biologisch zijn, tegen 2010 al 5,75 procent. Biobrandstoffen worden gemaakt uit energiegewassen, bijvoorbeeld uit suikerbieten en graan. Beide gewassen worden uitgebreid geteeld in Vlaanderen, met respectievelijk 113.178 en 36.357 hectare. Maar ze komen vrijwel volledig in de voedingsindustrie terecht. Een ander energiegewas is koolzaad. Daarvan stond vorig jaar amper 80 hectare op de Vlaamse velden. Koolzaadolie kan in pure vorm worden gebruikt als brandstof, of worden gemengd met gewone diesel.

De overheid tracht de productie van biobrandstoffen aan te zwengelen. De federale overheid heeft biobrandstoffen vrijgesteld van accijnzen. De Vlaamse minister van Landbouw, Yves Leterme (CD&V), belooft in zijn beleidsbrief 'Landbouw' bijkomende ondersteuning voor de teelt van energiegewassen.

De interesse van de landbouwers neemt snel toe. De oppervlakte ingezaaid koolzaad stijgt deze winter van 80 naar 800 hectare, blijkt uit ramingen van de Afdeling Monitoring & Studie van de Vlaamse administratie Land- en Tuinbouw. 'Veel landbouwers proberen de teelt op hun bedrijf uit', zegt afdelingshoofd Dirk Van Gijseghem.

Per hectare koolzaad krijgt de teler 45 euro bovenop de normale Europese landbouwsteun (gemiddeld 350 euro/ha). Het geld wordt wel pas betaald nadat het koolzaad geperst is tot olie voor biobrandstof.

De Vlaamse akkerbouwers willen klaarstaan als straks de productie van biodiesel in ons land op grote schaal in gang wordt getrokken. De federale regering heeft evenwel nog geen aanbesteding uitgeschreven met de voorwaarden waaraan de kandidaat-leveranciers van biobrandstoffen moeten voldoen. Drie bedrijven maakten al hun interesse bekend: Cargill, Oleon en Bioro.

Met 800 hectare koolzaad heeft Vlaanderen nog een lange weg te gaan. De Lijn wil 5 procent van haar bussen op biodiesel laten rijden. Daarvoor is zowat 2.800 hectare koolzaad nodig. Om 5 procent van het dieselverbruik in Vlaanderen uit koolzaadolie te halen, is 117.000 hectare nodig. Dat is bijna een vijfde van het Vlaamse landbouwareaal. Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van het nodige koolzaad zal worden ingevoerd. KVe

(foto: belga)

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud