Belastingdruk België stijgt in 2004

(belga) - In 2004 ging 45,6 procent van de in België geproduceerde rijkdom naar de overheid. In 2003 was die verhouding tussen belastingen en lasten tegenover het bnp slechts 45,4 procent. Dit blijkt uit een jaarlijkse studie van de OESO. Van alle geïndustrialiseerde landen is enkel in Zweden en Denemarken de belastingdruk nog hoger.

De Belgische belastingdruk kende een record van 46,2 procent in 2002, in 2003 was er dan een stevige daling. Van de dertig geïndustrialiseerde landen zijn er slechts tien met een belastingdruk boven veertig procent.

Nederland had tot het jaar 2000 een belastingdruk boven veertig procent. Sindsdien is er een daling. Nederland is daarmee het OESO-land dat tussen 1975 en 2004 de grootste belastingdaling kende, meer bepaald met twee procentpunt. Ook Duitsland en de Verenigde Staten kenden een daling in die drie decennia. De stijging van de Belgische belastingdruk tijdens die decennia is internationaal gezien eerder beperkt, circa vijf procentpunt.

De OESO merkt op dat de verhouding belastingen/bnp een wijdverspreide methode is om de belastingdruk te meten. De verhouding is echter niet alleen afhankelijk van de evolutie van de belastingen, maar ook van die van de conjunctuur. Lagere groei leidt dan tot een hogere 'belastingdruk'. Bovendien wordt de meting vertekend door het verschil dat sommige landen sociale doelen nastreven met premies en subsidies, en andere landen dat doen met belastingverminderingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud