Belastinginspecteur krijgt politietaken

De politie en de belastinginspectie gaan opnieuw nauw samenwerken in de strijd tegen de grote belastingfraude. In een nieuw protocol-akkoord sloopt de federale regering de muren die twintig jaar geleden waren opgetrokken tussen het gerecht en de fiscus.

(tijd) Op 1 januari 2007 komt er een nationale cel met politierechercheurs en belastingambtenaren, die samen op pad gaan om grote fraudeurs te klissen.

Al sinds 1986 mogen de politie en de fiscus niet nauw samenwerken. Sindsdien mag een belastingambtenaar bijvoorbeeld geen huiszoekingen meer bijwonen. Dat staat in het beruchte 'Charter van de Belastingplichtige'. Dat maakte een einde aan de heksenjacht die er heerste door de nauwe samenwerking tussen gerecht en fiscus.

Maar door dat Charter verloopt de strijd tegen de belastingfraude al twintig jaar stroef. Enkel via tijdrovende omwegen is er nog sprake van een samenwerking.

Daar komt vanaf 1 januari verandering in met een nieuw protocolakkoord tussen Financiën, de federale politie en Justitie voor de aanpak van de grote fiscale fraudes. Het gerecht en de belastinginspectie zullen samenwerken in twee nationale, gemengde cellen. Er komt een 'operationele cel' en een 'analysecel', meldt Rudy Volders, de kabinetschef van de staatssecretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude, Hervé Jamar.

Op een handige manier omzeilt de regering het Charter van de Belastingplichtige. In de 'operationele cel' zullen de belastingambtenaren de titel van officier van gerechtelijke politie krijgen. En ze zullen op de loonlijst van de politie staan. Strikt genomen zullen ze dus niet als belastingambtenaar met de politie op pad gaan, wat het Charter verbiedt. In de 'analysecel' behouden de belastinginspecteurs wél hun titel, maar ze zullen niet op pad gaan met de politie, ze zullen enkel samen fraudes detecteren en uitpluizen.

'De parketten missen de expertise van de fiscus. En de belastinginspectie kan minder snel fraudes detecteren dan het gerecht. Een protocolakkoord was absoluut noodzakelijk om de grote fiscale fraude efficiënt te bestrijden', besluit Jean Lotz, advocaat-generaal bij het parket van Brussel en sinds 1 november de nieuwe nationale bijstandsmagistraat voor financiële criminaliteit.

LB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud