Belg werkt plots tot na zijn zestigste

Volgens Europese statistieken is de feitelijke pensioenleeftijd van de Belgen tussen 2004 en 2005 met ruim een jaar gestegen, van 59,4 tot 60,6 jaar. Die absolute cijfers worden best met een korreltje zout genomen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

(tijd) Tegelijk moet er niet aan getwijfeld worden dat de Belgen de jongste jaren langer blijven werken zijn. Vorige maand is het aantal bruggepensioneerden, voor het eerst in meer dan vier jaar, licht gedaald.

Als de cijfers van Eurostat kloppen, werkten de Belgen in 2005 voor het eerst sinds mensenheugenis gemiddeld tot na hun zestigste. Het gaat hier niet om de officiële pensioenleeftijd maar om het effectieve vertrek uit de arbeidsmarkt, dus ook als dat bijvoorbeeld als bruggepensioneerde of in een ander stelsel gebeurt.

Maar een stijging van de effectieve pensioenleeftijd met ruim een jaar in één enkel kalenderjaar is wel heel veel. En voor de mannen is de toename nog spectaculairder. Zij klimmen in een jaar van 59,1 naar 61,6 jaar.

Dat alles zou betekenen dat ons land in een klap op het Europese gemiddelde is gekomen. De gemiddelde EU-vertrekleeftijd bedroeg in 2005 60,9 jaar. Voor de eurozone was dat 60,7 jaar.

Maar dat valt moeilijk te rijmen met andere Eurostat-statistieken over de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers. Daaruit blijkt dat in 2005 slechts 31,8 procent van de Belgen tussen 44 en 64 jaar nog aan de slag was. Dat is nog altijd een pak onder het EU-gemiddelde van 42,5 procent.

Bij Eurostat wordt erkend dat de absolute cijfers over de pensioenleeftijd best voorzichtig gehanteerd worden. Ze zijn gebaseerd op enquêtes - voor België is dat de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) - waarop vervolgens een waarschijnlijkheidsberekening toegepast wordt. 'Vooral in landen met veeleer kleine steekproeven geeft dat nogal wat schommelingen. We zijn daarom onze methodologie aan het herbekijken.'

Toch wil men bij Eurostat niet gezegd hebben dat de cijfers waardeloos zijn. 'Ze geven over meerdere jaren gespreid wel degelijk een tendens weer.'

Die tendens wijst erop dat kloof met de rest van Europa kleiner wordt. In 2001 bedroeg het verschil met de EU van de 25 nog ruim drie jaar. Sindsdien nam het elk jaar af.

Brugpensioen

Ook een andere indicator lijkt te bevestigen dat het vroegtijdig afstoten van oudere werknemers uit de arbeidsmarkt wordt afgeremd. Uit gisteren gepubliceerde RVA-statistieken blijkt dat het aantal volledig bruggepensioneerden vorige maand met 42 personen is gedaald tot 113.554. Dat is natuurlijk een puur symbolische daling, maar het is wel de eerste keer sinds eind 2002 dat het aantal bruggepensioneerden niet stijgt. Het lijkt er dus op dat het Generatiepact effect begint te hebben. Het blijft wel afwachten of de herstructureringen in de automobielsector die ommekeer niet in de kiem smoren.

IB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud