België mag deel NMBS-schuld overnemen mits overheidsschuld niet stijgt

(belga) - De Belgische regering mag een deel van de schuld van de NMBS overnemen op voorwaarde dat de daling van de Belgische overheidsschuld daardoor niet wordt onderbroken. Dit stellen desgevraagd woordvoerders van de Europese Commissie. Zowel concurrentieregels als budgettaire afspraken zijn van tel.

Een preciese reactie van de Commissie is nog niet mogelijk vermits de plannen van de paarse-regering-in-wording nog te vaag zijn. De manoeuvreerruimte wordt alvast bepaald door een richtlijn uit 1991. Om de liberalisering van het spoorvervoer mogelijk te maken, werd toen een onderscheid gemaakt tussen de infrastructuur en de uitbating van het spoorvervoer.

Eenvoudig gesteld gelden geen regels wat betreft overheidssteun aan de infrastructuur en gelden de normale regels van vrije concurrentie en niet-discriminatie wat betreft de uitbating. Veel EU-lidstaten hebben de richtlijn uit 1991 aangegrepen om de schuld van hun spoorwegmaatschappij te verlichten.

De eerste vraag is dus hoe de schuld van de NMBS kan worden opgedeeld. Wat is toe te wijzen aan infrastructuur en wat is toe te wijzen aan uitbating?

Ook voor het deel infrastructuur stelt zich echter een probleem: de torenhoge Belgische overheidsschuld. Sinds enkele jaren is de jaarlijkse begroting van de Belgische overheid in overeenstemming met Europese afspraken. De (jarenlang opgebouwde) overheidsschuld is dat allerminst. Die schuld zou naar 60 procent van het BNP moeten neigen, maar staat momenteel nog op een 103 procent.

In de meest recente analyse van de Belgische overheidsfinanciën waarschuwde de Commissie dan ook reeds voor de overname van de schuld van de NMBS. In diplomatieke bewoordingen werd toen geschreven dat die overname een "impact" zou hebben op de Belgische overheidsschuld. Mondelinge toelichtingen waren heel wat duidelijker.

Die analyse van de Commissie was wel gebaseerd op het vorige stabiliteitsprogramma van de Belgische regering. Dat programma stippelde het traject uit voor de begrotingen 2002 tot 2005. Tijdens de huidige regeringsonderhandelingen ligt een herzien stabiliteitsprogramma op tafel, voor 2004 tot 2007. Voor zover dat programma in een afbouw van de overheidsschuld voorziet, bijvoorbeeld door een groei van het Zilverfonds, ontstaat marge voor de NMBS-schuld.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud