"België moet nieuwe vormen van samenleven bedenken'

©BELGA

In zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag, heeft Koning Albert II zondag slechts even stil gestaan bij de politieke crisis. Hij riep daarbij op tot eenheid en verdraagzaamheid, met eerbied voor de identiteit van elke gefedereerde entiteit, en stelde dat we in ons land "nieuwe vormen van samenleven" moeten bedenken. Het leeuwendeel van de toespraak stond vooral in het teken van de thema's die zijn broer en voorganger koning Boudewijn na aan het hart lagen.

(belga) - De 21 juli-toespraak werd om 13 uur uitgezonden op radio en televisie;

Koning Albert gaf aan dat ons land politieke moeilijkheden kent. Zoals bekend aanvaardde hij afgelopen donderdag het ontslag van de regering niet en stelde hij met François-Xavier de Donnea, Raymond Langendries en Karl-Heinz Lambertz drie personen aan die tegen eind deze maand moeten uitmaken hoe de communautaire dialoog best wordt gevoerd.

De koning voegde er evenwel aan toe dat moeilijkheden en crisissen aanleiding kunnen geven tot heropleven en tot bedaren. "De scheiding der geesten is geen fataliteit", ging de koning voort. "Eenheid en verdraagzaamheid, met eerbied voor de identiteit van elke gefedereerde entiteit, zijn de enige uitweg in onze democratische samenleving. In ons land moeten wij nieuwe vormen van samenleven bedenken", aldus koning Albert.

Boudewijn

De vorst herinnerde eraan dat het binnenkort vijftien jaar geleden is dat koning Boudewijn overleed en dat hij bijzonder bekommerd was om de armoede. Koning Albert wees er daarbij op dat een persoon op zeven, ofwel 14,7 procent, in ons land als arm kan worden beschouwd. "Dit percentage ligt hoger dan in onze buurlanden en onze inspanningen om het significant te verlagen, moeten we volhardend voortzetten. Immers, worden we niet onder de meest welvarende landen op deze planeet gerekend? ", luidde het.

Hij riep ook op van de strijd tegen de mensenhandel opnieuw een prioriteit te maken. De koning stond ook stil bij het aantal zelfdodingen onder jongeren. "Een beleid met het oog op preventie, en luisterbereidheid naar jongeren in moeilijkheden, verdient te worden gestimuleerd", aldus nog de koning.

Ook sprak hij zich uit voor een versterking van het preventiebeleid, gestoeld op eerbied voor elke persoon, op het vlak van geweldpleging door jongeren. "Maar het spreekt vanzelf dat de overheid haar werk zal doen als, niettegenstaande alles, geweld toch voorkomt, en die jongeren zullen dan op een gepaste wijze worden begeleid", ging koning Albert voort.

Hij verwees ook naar uitspraken van wijlen zijn broer over het multiculturele karakter van ons land en bij diens bezorgdheid over de groeiende kloof tussen rijke en arme landen. Naast een woord van hulde aan koningin Fabiola, besloot de koning met de boodschap dat iedereen ertoe kan bijdragen onze samenleving nog rechtvaardiger en meer solidair uit te bouwen.

Foto Belga 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud