Belgisch gerecht behandelt klacht tegen Tommy Franks niet

(belga) - De klacht die 19 personen, voornamelijk Irakezen, op basis van de genocidewet indienden tegen de Amerikaanse generaal Tommy Franks, zal niet in ons land worden behandeld. Dat heeft het Hof van Cassatie (Franstalige kamer) woensdag bevestigd.

Het Hof verwierp woensdag het cassatieberoep van de advocaat van de eisers, meester Jan Fermon. Dat is woensdag vernomen bij het Hof.

De kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel had zich in september onbevoegd verklaard om zich uit te spreken over de ontvankelijkheid van de klacht en tegen deze beslissing was cassatieberoep ingediend. De KI stelde in haar arrest dat, op basis van de gewijzigde genocidewet, geen beroep mogelijk was tegen de beslissing van de federale procureur om de klacht tegen Franks zonder voorwerp te verklaren. De beslissing van de federaal procureur kwam er toen de Belgische regering de klacht had doorgespeeld aan de Amerikaanse overheid.

De KI paste in haar arrest de recente versie van de genocidewet (augustus 2003) toe. Volgens de KI moest het standstillprincipe dat de advocaat van de eisers had opgeworpen, niet verplicht worden toegepast. Ook het Hof oordeelde daar woensdag zo over.

In verband met de klacht van de 17 Irakezen heeft Fermon ook nog een procedure lopen voor de Raad van State.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud