Belgische bedrijfstaks op vier na hoogste in EU

België heeft van de 27 EU-lidstaten het op vier na hoogste nominale tarief van vennootschapsbelasting. Dat blijkt uit de jaarlijkse 'Corporate Tax Rate Survey' van KPMG. In de Europese Unie scoren enkel Malta, Italië, Frankrijk en Duitsland slechter dan het tarief van 33,99 procent dat in België voor vennootschappen wordt gehanteerd.

(tijd) Bovendien is Duitsland van plan het tarief volgend jaar te verlagen en overweegt Frankrijk dat ook. Buitenlandse bedrijven die zich in een land willen vestigen, vergelijken steeds de nominale belastingtarieven. En dat is een nadeel voor ons land. Toch heeft België een concurrentieel voordeel: de notionele intrestaftrek. Vanaf het aanslagjaar 2007 kunnen bedrijven een fictieve rente op het eigen vermogen inbrengen.

Het brengt het tarief naar beneden tot gemiddeld tot 25 à 27 procent. Bedrijven met een hoog eigen vermogen betalen zelfs zo goed als geen belastingen meer.

Bovendien stellen de liberalen en de christendemocraten - als ze deel uitmaken van de nieuwe regering - een daling van het nominale tarief voor.

PBL

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud