Advertentie

Belgische fiscale druk lag in 2005 boven peil van 1999

Volgens Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Commissie, stegen de fiscale ontvangsten van België in 2005 tot 47,7 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Daarmee komt België op de derde plaats van de lidstaten met de hoogste fiscale druk. Interessant is ook dat de fiscale druk sinds 1999, het begin van de paarse coalitie, niet gedaald is. Er is zelfs een stijging van 0,1 procent.

(belga) De stelling van paars dat deze coalitie de fiscale druk deed verminderen, wordt door de jongste gegevens van Eurostat niet bewaarheid. Op pagina 18 van het gratis kiesboek over '8 jaar Verhofstadt' wordt er nog eens nadrukkelijk aan herinnerd dat de federale belastingen sinds 1999 in totaal met 10,4 miljard euro zijn verlaagd. De gegevens van Eurostat geven een enigszins ander beeld. Althans wat de globale fiscale druk (belastingen en sociale bijdragen) betreft. Die bedroeg in 1999 47,6 procent van het BBP, in 2000 47,3 procent, in 2001 47,4 procent, in 2002 47,5 procent, in 2003 47,1 procent, in 2004 47,4 procent en in 2005 dus 47,7 procent. Dit is een stijging van 0,3 procent tegenover het jaar voordien.

Over de hele regeerperiode van paars is er bijgevolg een stijging van 0,1 procent. Opmerkelijk is dat de fiscale druk in 1995, onder de rooms-rode coalitie van Jean-Luc Dehaene, 'slechts' 45,9 procent bedroeg. Met de 47,7 procent van 2005 zit België in het koppeleton van EU-lidstaten. Alleen in Zweden en Denemarken ligt de fiscale druk hoger. Daar bedraagt die respectievelijk 52,1 en 51,2 procent. Frankrijk komt met 45,8 op de 4e plaats. Duitsland haalt 40,2 procent en die score ligt beneden het gemiddelde van de EU27 van 40,8 procent.

In de eurozone bedraagt het gemiddelde 41,2 procent of beduidend minder dan het Belgisch resultaat. In 2005 steeg de gemiddelde globale fiscale druk in de eurolanden voor het eerst sinds 1999. De landen met de laagste fiscale druk zijn Roemenië (28,8 procent), Litouwen (29,2 procent) en Slovakije (29,5 procent).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud