'Betere inspectie zelfstandigenfondsen'

De overheidscontroles op de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen kunnen beter. Dat staat in een rapport van het Rekenhof. Het Rekenhof pleit voor een efficiëntere inspectiedienst en doet voorstellen om de transparantie bij de private fondsen te verhogen. Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) belooft werk te maken van betere en frequentere controles.

(belga) - Zelfstandigen moeten verplicht aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds. Die fondsen - er zijn er 14 waarvan 13 private - staan in voor de organisatie van de sociale zekerheid van de zelfstandigen. De fondsen houden onder meer gegevens bij over de loopbaan en gezinstoestand van zelfstandigen en kennen hen bepaalde sociale uitkeringen toe (kinderbijslag, faillissementsverzekering en moederschapshulp). Ze berekenen en innen ook de sociale bijdragen, de voornaamste financieringsbron van het stelsel.

Momenteel gebeurt de controle op de fondsen door de inspectiedienst van de Directie-Generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid. Fondsen die de regels rond de sociale zekerheid aan hun laars lappen, riskeren in principe financiële en administratieve sancties. Maar volgens het Rekenhof worden die sancties in de praktijk zelden toegepast.

Efficiënt

Daarom pleit het Rekenhof voor een efficiëntere controle. Zo suggereert het een vergelijkende kwaliteitsstudie van het beheer van de fondsen. Daarnaast moet volgens het Rekenhof ook nagedacht worden over de mogelijkheid de inspectiedienst onder te brengen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen).

Op langere termijn is er volgens het Rekenhof "een exhaustieve gegevensbank" nodig die in verbinding staat met de bij de fondsen geregistreerde gegevens of gebaseerd is op duplicaten ervan.

Transparantie

Om de transparantie voor de zelfstandigen nog te verhogen, zouden de private fondsen verplicht moeten worden hun bijdragebedragen voor de beheerskosten bekend te maken. Nu bepalen de fondsen zelf of ze die bedragen vermelden. "De zelfstandigen kunnen hun keuze voor een fonds dan ook niet in alle transparantie maken", meent het Rekenhof.

"Het Rekenhof beveelt daarom aan om de bekendmaking van de bijdragebedragen voor beheerskosten verplicht te maken, en de vaststelling van die bedragen voor een deel te laten afhangen van parameters die de kwaliteit en het werkvolume van de fondsen weergeven", luidt het.

Minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle belooft werk te maken van verbeterde en frequentere controles. Ze voegt er wel aan toe dat er extra personeel zal nodig zijn om de "specifieke en globale controles te kunnen opvoeren".

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud