Blondeel: 'Advocaten kenden inhoud arrest'

Voor de getuigenis van ex-premier Yves Leterme boog de Fortis-onderzoekscommissie zich achter gesloten deuren over een brief aan de commissie van Paul Blondeel, de voorzitter van de achttiende kamer van het hof van beroep, die het Fortis-dossier behandelde. Hij schrijft daarin dat er pogingen waren om de uitspraak van het arrest te voorkomen en dat men weet had van de inhoud van het arrest.

(belga) - Blondeel doet in zijn lange schrijven het uitgebreid relaas over de aanloop tot de uitspraak van het arrest, dat de verkoop van Fortis aan BNP Paribas opschortte. De rechter komt daarin terug op het verzoekschrift van de advocaten van de FPIM om de debatten te heropenen naar aanleiding van een beslissing van de Europese Commissie, verzoekschrift dat volgens Blondeel niet rechtsgeldig was.

Hij stelt dat het voor hem op 12 december, de dag waarop het arrest werd geveld, kort na de middag geen twijfel meer leed dat er een verborgen agenda was en dat men met het verzoekschrift alleen maar een uitspraak wilde uitstellen. Die stelling herhaalt hij even verder. Blondeel spreekt van een 'verborgen agenda' en beweert dat de advocaten de inhoud van het arrest al kenden.

Hij komt ook terug op de klacht die de zieke rechter Christine Schurmans naar de procureur-generaal bij het hof van beroep, Marc de le Court, mailde. De le Court zwaaide die namiddag in het kantoor van de eerste voorzitter van het hof van beroep met die klacht en eiste dat de kamer helemaal anders zou worden samengesteld. Blondeel heeft het over een "rechtstreekse ingreep in de besluitvorming over de inhoud van de beslissing".

Later luidt het dat men de uitspraak van het arrest "niet enkel vandaag, maar ook nadien" wil beletten. Het stond voor Blondeel en zijn collega Salmon vast dat er gelekt is en dat het arrest "meteen de deur uitmoest", zoniet zou het nooit meer worden uitgesproken. "De aanslag op de hoeksteen van de rechterlijke macht, haar onafhankelijkheid, is evident: het arrest moet meteen worden uitgesproken", luidt het.

Blondeel komt ook terug op de houding van zijn andere collega binnen de achttiende kamer, rechter Schurmans. Zij werd enkele dagen voor de uitspraak van het arrest ziek. Blondeel merkt op dat de sfeer de dagen voordien erg onaangenaam en gespannen was. "Collega Schurmans is in blakende conditie: haar strijdvaardigheid en eigengereidheid wordt in die mate hinderlijk dat ik genoopt ben onderbrekingen in te lassen", aldus Blondeel, die Schurmans' houding onaanvaardbaar noemde.

In de brief citeert Blondeel ook een mail van Schurmans waarin ze zegt dat ze zich niet kan verplaatsen en dat ze dus zal moeten worden vervangen voor de ondertekening van het arrest. Ze zegt ook op de eindtekst van het arrest te wachten. Blondeel antwoordt dat het nodige zal worden gedaan opdat de zieke rechter het arrest alsnog bij haar thuis kan tekenen. Hij schrijft ook dat er op dat moment nog geen enkele klacht wegens onregelmatigheden was ingediend. Dat gebeurde pas toen daags nadien bleek dat het arrest wel degelijk zou worden uitgesproken, luidt het.

Oorlog

De brief van rechter Paul Blondeel toont volgens Servais Verherstraeten (CD&V) aan dat de magistraten binnen de achttiende kamer van het hof van beroep nog steeds oorlog met elkaar voeren. De Kamerfractieleider ziet er niet bijzonder veel nieuwe elementen in. Er is vooral sprake van veronderstellingen, maar echte bewijzen heeft de Vlaamse christendemocraat er niet in gezien.

De Fortis-onderzoekscommissie gaat de brief van rechter Paul Blondeel onder de vorm van een proces-verbaal naar het parket-generaal bij het Hof van Cassatie sturen. Dat werd maandag beslist achter gesloten deuren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud