Bourgeois overweegt aanstelling 'reizende ambassadeurs'

(tijd) - De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Geert Bourgeois (N-VA), denkt erover 'reizende ambassadeurs' aan te stellen om de belangen van Vlaanderen in het buitenland te verdedigen. Het is een van de maatregelen waarmee hij een actiever buitenlands beleid wil voeren.

In het Vlaams-Nederlands Huis in hartje Brussel gaf Bourgeois dinsdag toelichting bij de beleidsnota waarin hij de hoofdlijnen uitzet voor het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking van Vlaanderen tot 2009.

De plannen van Bourgeois sluiten grotendeels aan bij het beleid dat Vlaanderen de voorbije jaren voerde. Zijn voornemen een nog actiever en proactiever buitenlands beleid te voeren, omdat het binnenlandse speelveld steeds meer 'verbuitenlandst', botst voorlopig op budgettaire grenzen. Pas vanaf 2007 komt er geld voor nieuwe initiatieven. Zoals haast alle andere beleidsdomeinen moet buitenlands beleid volgend jaar inleveren. Op het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt niet bespaard.

Bourgeois neemt zich voor sneller op het Europese besluitvormingsproces in te spelen en voor alle belangrijke dossiers een gemotiveerd en onderbouwd standpunt in te nemen. Zoals in het regeerakkoord werd aangekondigd, komt er een eigen Vlaams regiobureau bij de Europese Unie. De regering zoekt daarvoor samen te werken met onder meer de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de universiteiten in een PPS-formule (publiek-private samenwerking).

In de bilaterale betrekkingen blijft Vlaanderen samenwerken met een beperkt aantal landen. Dat zijn in hoofdzaak de buurlanden, Québec, Chili en Zuid-Afrika. Voor een uitbreiding van de lijst is het wachten tot er meer geld beschikbaar komt. Om de aanwezigheidspolitiek op te voeren, denkt Bourgeois erover om naast vertegenwoordigers in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, vertegenwoordigers zonder vaste standplaats aan te stellen.

Voor zijn ontwikkelingssamenwerking schrijft Vlaanderen zich in in de mondiale aanpak van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. De samenwerking met Zuid-Afrika en Mozambique wordt voortgezet. De ontwikkelingsactiviteiten in Marokko, waar totnogtoe met matige resultaten werd samengewerkt met niet-gouvernementele organisaties, worden omgeschakeld naar politieke samenwerking. MD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud