Bouwinspectie via satelliet

De privacycommissie zet het licht op groen om bouwmisdrijven op te sporen via satellietbeelden. De Tijd kon het advies inkijken. Onlangs floot de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen (VLD), nog enkele gemeenten terug die daarvoor een gespecialiseerd privébedrijf wilden inschakelen.

(foto belga) Bevoegd minister Dirk Van Mechelen noemde het systeem eerder nog 'schieten met een kanon op een mug'.

(tijd) - In april raakte bekend dat enkele Vlaamse gemeenten de Nederlandse firma Neo hadden gecontacteerd omdat ze geïnteresseerd waren in haar producten om via satellietbeelden bouwovertredingen vast te stellen. Minister Van Mechelen vond dat 'overdreven' en 'schieten met een kanon op een mug'. 'De gemeenten moeten vooral werk maken van een degelijk vergunningsbeleid. De politie- en sociale controles op bouwmisdrijven volstaan', stelde hij.

Toch beloofde de minister in het Vlaams Parlement om de kwestie voor te leggen aan de privacycommissie. Die moest dus onderzoeken of gemeentebesturen en ambtenaren die bevoegd zijn om bouwmisdrijven te verbaliseren, daarbij satellietbeelden mogen gebruiken. Het advies van de privacycommissie is 'gunstig': er is geen inbreuk op de privacywet.

Het doel heiligt wel degelijk de middelen, meent de privacycommissie. 'Het gebruiken van satellietbeelden is in dit geval niet overmatig', luidt het advies.

Daarbij stelt de commissie wel dat het detailniveau van de foto's niet groter en de bewaarduur niet langer mogen zijn dan noodzakelijk. Een privéfirma mag de beelden aanleveren, maar ze mag niet oordelen of er een overtreding is. Dat laatste mogen enkel de bevoegde diensten doen.

Het zou ook aangewezen zijn om de geviseerde burgers te informeren. Al volstaat het gewoonweg om de naam en het adres van de bevoegde dienst en het doel van de maatregel te melden. De privacycommissie raadt de overheid ook aan een algemene informatiecampagne over de maatregelen te organiseren.

Op bouwmisdrijven staan celstraffen van acht dagen tot vijf jaar en boetes van 26 tot 400.000 euro . In zijn nota aan de privacycommissie meldt Van Mechelen dat de stedenbouwkundige inspectie nu al gebruikmaakt van vrij verkrijgbare beelden, maar enkel om herstelvorderingen na een proces-verbaal te documenteren. Er zijn nog geen processen-verbaal opgesteld op basis van satellietbeelden, zeker niet van een privéfirma.

LB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud