Bouwvergunningen Deurganckdok bekrachtigd

(belga/tijd-nieuwslijn) - Het Vlaams Parlement heeft woensdag bij decreet de bouwvergunningen voor het Deurganckdok bekrachtigd die de Vlaamse regering op 18 maart had verleend. Er waren 87 ja-stemmen en 24 onthoudingen (Vlaams Blok en drie CD&V'ers).

De decretale 'validatie' is nodig omdat afgeweken wordt van de normale vergunningenprocedure. Tegen de toekenning van de vergunningen is geen beroep mogelijk bij de Raad van State. Bij het Arbitragehof loopt wel een beroep tegen het Nooddecreet dat de uitzonderingsprocedure invoerde.

Parlementsvoorzitter Norbert de Batselier las voor de stemming brieven voor waarin de Bond Beter Leefmilieu en Doel 2020 meldden dat Belgie vorige week door de Europese Commissie in gebreke is gesteld wegens schending van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in het gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren.

Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk van Mechelen (VLD) repliceerde dat het Nooddecreet tegemoetkomt aan de Europese bezwaren omdat het voorziet in een gelijktijdige uitvoering van de werkzaamheden aan het Deurganckdok en natuurcompensaties.

Het Deurganckdok, een getijdedok in het Antwerpse havengebied op de linker Schelde-oever, is belangrijk voor de verdere groei van goederenbehandelaar HNN, die voor 20% door scheepvaargroep CMB wordt gecontroleerd. CMB meldde woensdag dat de verkoop van 40% in HNN aan Port of Singapore Authority (PSA) rond is.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud