Brand Marly-torens kan op termijn schadelijk zijn (update)

(tijd) - De Vlaamse minister van Leefmilieu Ludo Sannen (Groen!) geeft toe dat er bij de brand van de Marly-torens in Neder-over-Heembeek stoffen zijn vrijgekomen die op langere termijn schadelijk kunnen zijn. Dat verklaarde de minister donderdag in het Vlaams Parlement. Sannen benadrukt wel dat er geen giftige concentraties aan benzeen en tolueen werden gemeten. De werkgroep Leefmilieu in Neder-over-Heembeek zal klacht indienen tegen de aannemer van de sloop van de cokesfabriek en tegen de haven van Brussel, die de site bezit. De torens op de Marly-site staan al meer dan een week in brand. De geur die daarbij vrijkomt is onaanvaardbaar, zegt de werkgroep. Sommige toxicologen denken dat de rook giftig is. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) heeft een privé-onverneming gevraagd extra stalen te nemen van de rook die vrijkomt bij de sloop van de torens.

foto belga: De voorbije dagen hing er een grote rookpluim boven de site in Neder-Over-Heembeek.

Sannen uitte kritiek op de manier waarop de Brusselse regering de afbraak van de Marly-torens heeft georganiseerd. De regering begon al met de afbraak terwijl de torens nog schadelijke stoffen bevatte.

De Werkgroep Leefmilieu dient volgende week dinsdag een klacht in tegen de aannemer van de sloop van de cokesfabriek en de haven van Brussel, die de Marly-site bezit. Woordvoerder Emile De Filette is vooral verontwaardigd over de houding van het Brusselse gewest. 'Hoe durft de Brusselse regering te zeggen dat er niets aan de hand is! De hinder duurt al tien dagen en ons wordt gevraagd ramen en deuren dicht te houden,' fulmineert De Filette.

De Werkgroep Leefmilieu is verbonden aan het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard in Neder-over-Heembeek. Een kern van 10 à 12 leden zet zich al 32 jaar in voor de milieubelangen van de inwoners van de Mutsaardwijk. Voorzitter De Filette zegt 5.000 à 6.000 Nederlandstalige inwoners van Neder-over-Heembeek te vertegenwoordigen.

Volgens de toxicologen zijn de gemeten waarden momentopnamen, terwijl de mensen in de buurt van de fabriek al dagenlang zijn blootgesteld aan de rook. Donderdag werden 140 kinderen van een basisschool in Neder-over-Heembeek naar huis gestuurd door de geurhinder. De kinderen kloegen over hoofdpijn, prikkende ogen en een droge keel.

Volgens het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek bevindt zich in de lucht veel fijn stof in de lucht. Daarop kunnen andere stoffen zich vastzetten die op de langere termijn kankerverwekkend kunnen zijn. 'De steenkool die in de fabriek werd verwerkt, is zeer rijk aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen en dat is een gekende klasse van kankerverwekkende stoffen', zegt een woordvoerder van het instituut op vrtnieuws.net.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud