Advertentie

Brussels Gewest zet spreidingsplan Zaventem op de helling

(tijd) - Het Brussels Gewest gaat zijn geluidsnormen nauwgezet aanpassen aan die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Dat meldt de krant De TIJD. Daarmee legt Brussel een bom onder de nachtvluchten vanop Zaventem. 'Ik voer enkel het arrest van het Brusselse hof van beroep uit', zegt de Brusselse minister van Leefmilieu, Didier Gosuin (MR), fijntjes. 'Wil je de aanbevelingen van de WGO naleven, dan moet de luchthaven 's nachts dicht', waarschuwt luchthavenuitbater BIAC.

Gosuin en de Brusselse minister-president, Daniel Ducarme (MR), reageerden donderdag op het spreidingsplan waarover de federale regering woensdag een akkoord bereikte. Tegen het oorspronkelijke plan dat de federale minister van Mobiliteit, Bert Anciaux (Spirit), eind september had voorgesteld, had Brussel zich al fel verzet.

MR-boegbeeld en vice-premier Louis Michel probeerde tijdens het kernkabinet voor zijn Brusselse partijgenoten toch iets uit de brand te redden. Afgesproken werd dat er metingen op het terrein zouden komen en dat het plan volgend jaar opnieuw zou worden geëvalueerd. 'Dit was niet echt een dossier om de regering over te laten vallen', is in regeringskringen te horen.

Maar Gosuin en Ducarme lijken niet echt meegaand. 'De beslissing is in alle haast genomen. Het Brussels Gewest zal geen passief slachtoffer van overhaaste beslissingen blijven', luidt het.

Het Brussels Gewest zet de strijd voort. De Brusselse geluidsnormen worden aangepast aan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De federale overheid en de gewesten spraken vorig jaar af die als richtsnoer te gebruiken in het nachtvluchtendossier. Maar iedereen is het erover eens dat de aanbevelingen 'rekbaar' en voor interpretatie vatbaar zijn. Gosuin laat verstaan dat hij de aanbevelingen heel strikt zal omzetten in de Brusselse wetgeving. Ze gaan verder dan de al strenge Brusselse geluidsnormen, die aan het einde van de vorige legislatuur zijn opgeschort.

Gosuin verschuilt zich achter een recent arrest van het hof van beroep van Brussel over het vliegtuiglawaai. Dat zegt 'dat de geluidsoverlastpieken de normen van de WGO niet mogen overschrijden'. Concreet betekent dit dat het pieklawaai in een slaapkamer, met het raam op een kier, niet hoger mag zijn dan 45 decibel. De waarde komt overeen met het geluid in een huiskamer waar de televisie zachtjes aanstaat. Het geluid buiten mag niet luider zijn dan 75 decibel, vergelijkbaar met een rijdende auto. 'De strikte naleving van deze aanbevelingen is enkel haalbaar als de luchthaven 's nachts wordt gesloten', zegt Elisabeth Peeters van luchthavenuitbater BIAC. 'Dit geluidsniveau bereiken we pas als de vliegtuigen al boven Grimbergen of Wemmel vliegen'.

Gosuin en Ducarme kondigen voorts aan wijk per wijk de geluidsbelasting te berekenen. 'Als uit dit geluidskadaster blijkt dat er geen billijke spreiding is, kunnen de Brusselaars en de inwoners van de Oostrand naar de rechter stappen', waarschuwen ze.

20699243

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud