'Burgermanifest Verhofstadt bevat goede ideeën'

Het nieuwe burgermanifest van Guy Verhofstadt bevat heel wat goede ideeën en analyses. Dat was de teneur van het debat in De Zevende Dag tussen vertegenwoordigers van de andere partijen. De federale oppositiepartijen hadden wel scherpe kritiek op een aantal voorstellen van de premier.

(belga) Premier Guy Verhofstadt (VLD) heeft op het VLD-congres in Brugge zaterdag zijn vierde burgermanifest voorgesteld waarin hij enkele oplossingen voorstelt voor de globalisering en de vergrijzing.

Verhofstadt gaf in De Zevende Dag toelichting bij zijn voorstellen. Daarna volgde een debat tussen sp.a-ondervoorzitster Caroline Gennez, N-VA-voorzitter Bart De Wever, Mieke Vogels (Groen!) en Herman Van Rompuy (CD&V). Deze laatste merkte op dat de premier reeds heel wat burgermanifesten geschreven heeft, maar dat dat hem niet gehinderd heeft om met de PS een regering te vormen. Voor Gennez bevat het nieuwe werk van Verhofstadt een aantal goede analyses, maar ook heel wat punten waar ze niet mee eens is, "maar hij is dan ook een liberaal en ik een socialist". Bart De Wever vond heel wat ideeën goed en geloofwaardig, maar dat geldt niet voor de man zelf. Voor Mieke Vogels was het positief dat de burger voor keuzes geplaatst wordt, ook al is ze het niet eens met de keuzes die Verhofstadt maakt.

De premier zei geen bezwaren te hebben tegen een splitsing van de arbeidsmarkt, maar dat mag volgens hem niet leiden tot beschotten tussen de arbeidsmarkten. De regionale arbeidsmarkten moeten opengebroken worden zodat Waalse werklozen die een job in Vlaanderen aangeboden krijgen, deze moeten aannemen.

Wat de werkgelegenheid betreft, kon Caroline Gennez zich vinden in het pleidooi van Guy Verhofstadt voor flexicurity - meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar tegelijk ook zekerheid voor de werknemers. Ze pleitte voor meer opleiding en vorming om mensen gemakkelijker aan de slag te krijgen. Dat is voor de sp.a-ondervoorzitster beter dan mensen naar België te brengen om knelpuntberoepen in te vullen.

Ook Bart De Wever zag flexicurity als de oplossing voor de huidige rigiditeit van de arbeidsmarkt. Herman Van Rompuy pleitte voor aandacht voor de KMO's. "Dat zijn de bedrijven die vandaag werk creëren". Mieke Vogels stelde dat er al heel wat veranderd is op de arbeidsmarkt. Ze verwees daarbij onder meer naar de "hamburgerbanen".

Het voorstel van Guy Verhofstadt om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten doen, ligt voor Gennez in de lijn van eerdere voorstellen van Rik Daems. Voor haar kan de uitkering wel afhankelijk gemaakt worden van de bereidheid om te werken. Het werkloosheidssysteem is vandaag al streng genoeg, de beperking van de uitkeringen in de tijd is niet nodig, stelde ze nog.

Zowel CD&V als N-VA zijn het ermee eens dat de belastingen moeten vereenvoudigd worden. Bart De Wever merkte op dat Verhofstadt nu toegeeft dat de belastingsdruk in België te hoog is. Herman Van Rompuy verdedigde de progressiviteit van de belastingen. Twee belastingstarieven zijn voor hem te weinig. Hij vroeg zich ook af welke aftrekken de premier wil afschaffen.

Het principe van een veiling van CO2-heffingen is voor de meesten verdedigbaar, maar er zijn toch heel wat vragen. Gennez pleitte voor de rationalisering van het energiebeleid. Van Rompuy waarschuwde dat volledige industrietakken niet in grote problemen mogen komen en de werkgelegenheid in die sectoren in gevaar gebracht wordt. Voor Bart De Wever bestaat het gevaar dat het zwaarder belasten van milieuvervuiling vooral de arme mensen treft die met tweedehandswagen moeten rondrijden en in slecht geïsoleerde huizen wonen. Mieke Vogels pleitte voor het bestraffen van "domme transporten" door een energietaks te heffen op het reële vervoer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud