CAO's grootste vraagteken in meerjarenbegroting

(tijd) - De nieuwe CAO's met de ambtenaren, de leraren en het personeel in de welzijnssector vormen 'de grote onbekende in de meerjarenbegroting'. Dat zegt de Vlaamse minister van Begroting, Dirk Van Mechelen (VLD). De Vlaamse regering verfijnt volgende week de afspraken over de uitgaven in de komende vier jaar. De onderhandelingen over de CAO's gebeuren pas later.

Van Mechelen lichtte gisteren in een gesprek met de redactie de Vlaamse meerjarenbegroting toe. Het document zet de krijtlijnen uit voor wat de komende vier jaar haalbaar is in het overheidsbeleid. De lopende uitgaven stijgen ieder jaar met 1,6 procent. Daarnaast is er nog geld om nieuwe maatregelen te betalen.

De grootste blinde vlek in de meerjarenbegroting zijn de CAO's, geeft Van Mechelen toe. De Vlaamse regering start eind deze maand de onderhandelingen met de onderwijsvakbonden over de collectieve arbeidsovereenkomst 2005-2006. Met de welzijnssector, stilaan beter bekend als de 'witte woede', spreekt de Vlaamse regering volgende maand over de CAO 2005-2009. Ook met de Vlaamse ambtenaren moet de regering een CAO vernieuwen. Het probleem blijft dat de timing van al die CAO-onderhandelingen niet gelijk loopt met die van de meerjarenbegroting, zegt Van Mechelen.

De extra kosten voor die CAO's moeten ofwel in de - jaarlijks 1,6 procent groeiende - lopende uitgaven passen, ofwel in de ruimte voor extra beleid. Die bijkomende financiële middelen ontstaan pas in 2006 en groeien in 2009 uit tot 1,8 miljard euro. Over de verdeling ervan zijn tijdens de regeringsonderhandelingen afspraken gemaakt, die de volgende weken verfijnd worden.

De meerjarenbegroting steunt op een handvol veronderstellingen. Van Mechelen gaat er van uit dat de economie jaarlijks met 2 procent groeit en dat de inflatie 1,5 procent bedraagt. Het gaat om een voorzichtige raming: in 2005 wordt een groei van 2,4 procent en een inflatie van 2 procent verwacht. Hoe hoger die getallen, hoe meer geld Vlaanderen van de federale overheid krijgt. Ook twee andere parameters, het geboortecijfer en de fiscale capaciteit (het deel van de Belgische personenbelastingen dat in Vlaanderen geïnd wordt), evolueren de komende jaren gunstig. De leerlingencijfers - van belang voor de financiering van het onderwijs - nemen licht af.

De Vlaamse regering bouwt de schuld tegen het einde van de regeerperiode vrijwel volledig af. Volgens Van Mechelen ontstaat er op die manier ruimte om conjunctuurprovisies aan te leggen, een schokdemper voor jaren met lage economische groei. Hij wil ook reserves aanleggen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, om infrastructuurwerken anders te financieren en participaties te nemen in innoverende bedrijven. 'Ik wil mijn kinderen besparen dat ze voortdurend moeten denken aan besparingen', besluit Van Mechelen.

23058415

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud