Cassatie eist vernietiging Fortis-arrest

Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie wil dat het omstreden Fortis-arrest van 12 december vorig jaar volledig wordt vernietigd. Dat vernam De Tijd uit goede bron. Dat zou betekenen dat de klok helemaal wordt teruggedraaid naar de eerste uitspraak in de Fortis-rechtszaak door de Brusselse rechtbank van koophandel.

De advocaten van Fortis, BNP Paribas en de staatsholding FPIM stapten begin dit jaar naar het Hof van Cassatie om het controversiële arrest in de Fortis-zaak aan te vechten. Deze week heeft het parket-generaal in die zaak zijn conclusies neergelegd.

Hoger belang

Het parket-generaal besluit dus dat het arrest vernietigd moet worden. Het Brusselse hof van beroep zou in zijn arrest hebben nagelaten te antwoorden op een cruciaal argument dat de staatsholding FPIM tijdens het proces had opgeworpen. De FPIM argumenteerde dat de verkoop van Fortis aan BNP Paribas gerechtvaardigd was omdat het algemeen belang in gevaar was. De FPIM stelde dat de belangen van de aandeelhouders ondergeschikt waren aan het hogere belang om het spaarwezen en onze economie te beschermen tegen de ondergang van Fortis.

Hoewel de verkoop van Fortis aan BNP Paribas al is afgerond, kan de vernietiging van het arrest nog verstrekkende gevolgen hebben. Het arrest schortte de verkoop van Fortis 65 dagen lang op. Dat bezorgde de Fortis-holding een monsterverlies van 295 miljoen euro. De holding moest ten gevolge van het arrest ook miljoenen euro’s ophoesten voor de grote aandeelhoudersvergaderingen en het expertiserapport die voortvloeiden uit het arrest. Het is dan nog de vraag op wie Fortis die gigantische kosten zal verhalen.

12 februari

Het is de bedoeling dat het Hof van Cassatie zich op 12 februari uitspreekt over de zaak. Als het Hof de stelling van het parket-generaal volgt, is dat een nieuwe nederlaag voor het advocatenkantoor Modrikamen.

Het is weinig waarschijnlijk dat BNP Paribas na een eventuele vernietiging nog zal terugkomen op de verkoopsvoorwaarden die na het arrest zijn gewijzigd.

LB

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud