CD&V legt nadruk op sociale maatregelen

©Sofie Van Hoof

In zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij heeft CD&V-voorzitter Etienne Schouppe zaterdag gepleit voor structurele maatregelen tegen de stijgende armoede door de dalende koopkracht. 'In Vlaanderen mag geen plaats zijn voor een vierde wereld', zei hij. Ook CD&V-kopstuk en vicepremier Yves Leterme zei dat 'het begrotingsbeleid een sociaal beleid zal zijn' en dat niemand in Vlaanderen, Wallonië of Brussel uit de boot mag vallen.

foto: Etienne Schouppe, voorzitter CD&V 

(belga) - Geen communautair harde standpunten in de eerste nieuwjaarstoespraak van voorzitter Schouppe. De CD&V-voorzitter wilde het communautaire terugbrengen tot wat het is: een middel en geen doel op zich. 'De staatshervorming is een absoluut noodzakelijk instrument, maar ook niet meer dan dat. Het is een middel. Niet tot meerdere eer en glorie van wapperende vlaggen, maar om met beide voeten op de grond het beleid te kunnen voeren waar mensen recht op hebben', zei Schouppe.
CD&V legt het accent op sociaal beleid. 'Wij zijn het sociale geweten van elke regering waaraan wij deelnemen', zei Schouppe. Volgens de CD&V-voorzitter is het tijd dat de beleidsmakers zich richten op wat de mensen echt bezighoudt: de gestegen levensduurte. Hij wees erop dat 15 procent van de Belgen een armoederisico loopt. 'In het goed boerende Vlaanderen mag geen plaats zijn voor een vierde wereld. Het sociale vangnet moet hoger hangen, de mazen moeten kleiner worden', zei hij.
Schouppe pleit voor maatregelen die de laagste inkomens verhogen, zoals het optrekken van het belastbaar minimum of een verhoging van de laagste pensioenen. Maatregelen als cheques en premies, zoals voor de stookoliefactuur, noemde hij gerommel in de marge, al zijn die soms noodzakelijk. 'Maar op lange termijn moeten we grondiger werken', zei Schouppe. De politiek kan niet ingrijpen op de marktprijzen, maar moet erover waken dat de inkomens sterk genoeg zijn, luidde het.
Als maatregelen noemde Schouppe onder meer lagere lasten op arbeid en een verhoging van de laagste en oudste pensioenen.
De begrotingstoestand van de federale overheid laat wel niet veel ruimte, terwijl de Vlaamse overheid er budgettair wel goed voorstaat. Daarom vraagt Schouppe dat de Vlaamse regering meer doet in de strijd tegen de armoede.
Vlaams minister-president Kris Peeters zei dat de Vlaamse regering al veel doet in de strijd tegen de armoede. 'Maar we moeten nog meer middelen inzetten om sneller resultaat te hebben. Als we ergens de beste, de eerste van de Europese regio's moeten zijn, dan is het hier wel', zei hij. Met homogene bevoegdheden en meer financiële verantwoordelijkheid zou Vlaanderen volgens de Vlaamse minister-president nog meer kunnen doen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud