CD&V stapt naar Raad van State met klacht over 'fiscale discriminatie'

(tijd) - CD&V trekt naar de Raad van State om de schorsing of vernietiging van het KB inzake bedrijfsvoorheffing te vragen. De christen-democraten nemen het niet dat de paarse regering de fiscale discriminatie van gehuwden en samenwonenden dit jaar niet via de bedrijfsvoorheffing wegwerkt, maar pas verrekent via de inkohiering in 2006. 'De regering verplicht 1,2 miljoen gezinnen tot het verstrekken van een renteloze lening van 1,6 miljard euro', stelt CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert.

CD&V eiste gisteren de 'correcte naleving van het paradepaardje van de vorige regering'. Het gaat om de hervorming van de personenbelasting. De laatste fase van deze operatie gaat dit jaar in, en omvat onder meer het wegwerken van de fiscale discriminatie tussen samenwonenden en gehuwden. De belastingvrije minima voor echtgenoten worden tot het niveau van alleenstaanden en samenwonenden opgetrokken.

Uit het koninklijk besluit van 15 december 2003 inzake de bedrijfsvoorheffingen bleek evenwel dat de regering deze fiscale discriminatie niet via de bedrijfsvoorheffing wegwerkt. De gezinnen zullen de maatregel pas voelen via de inkohiering in 2006. Ook de aanpassing van de belastingschijf van 40 procent werd nog niet doorgevoerd in de bedrijfsvoorheffing. Didier Reynders (MR), de federale minister van Financiën, argumenteert dat de regering altijd gezegd heeft dat deze maatregelen niet in de bedrijfsvoorheffing verrekend zouden worden. CD&V spreekt van 'volksbedrog van het hoogste soort.' 'Op een radiospot op zijn website laat minister Reynders expliciet zeggen dat de belastingverlaging onmiddellijk ingaat', zegt kamerlid Hendrik Bogaert.

Volgens de oppositiepartij loopt de discriminatie van een gezin waar beide echtgenoten een gemiddeld inkomen genieten, op tot 826 euro. 'De paarse regering verplicht 1,2 miljoen gezinnen tot een renteloze lening van 1,6 miljard euro', stelt Bogaert. 'De belastinghervorming krijgt stilaan UFO-proporties. Er wordt veel over gepraat, maar weinigen hebben de gevolgen al echt gevoeld.'

De christen-democraten vragen de Raad van State de vernietiging of schorsing van het koninklijk besluit inzake de bedrijfsvoorheffingen. 'We hebben 75 procent kans op succes', meent CD&V-voorzitter Yves Leterme. 'De regering schond niet alleen het gelijkheids- maar ook het wettelijkheidsbeginsel.' Het KB werd zo niet voorgelegd aan de inspectie van Financiën en de regering eigende zich een bevoegdheid van het parlement toe door op eigen houtje een aantal categorieën extra te belasten. Het gelijkheidsbeginsel wordt volgens CD&V geschonden omdat de gehuwden vanaf het inkomstenjaar 2004 het wettelijk toegekende belastingvoordeel via de voorheffing niet toegekend krijgen, terwijl de wettelijk samenwonenden het wel krijgen.

De partij haalt precedenten aan om haar gelijk te bewijzen. Reeds in 1990 oordeelde de Raad van State dat een overdreven bedrijfsvoorheffing voor bepaalde categorieën van belastingplichtigen als een gedwongen lening moet worden beschouwd. De toenmalige voorheffingschalen werden geschorst en vernietigd.

Leterme hoopt dat de Raad van State binnen de drie maanden een uitspraak doet. 'Wij vragen dat de regering dan snel een nieuw KB maakt waarbij ze haar belastingbeloftes nakomt.' Leterme raadde VLD-voorzitter Karel De Gucht overigens aan 'eerst zijn beloftes te houden vooraleer met nieuwe beloftes te komen'. De Gucht kondigde aan dat de volgende Vlaamse regering een nieuwe belastingverlaging van 1,25 miljard euro zal doorvoeren. Leterme: 'Maar inmiddels wordt een groter bedrag uit de belastinghervorming op federaal niveau uitgesteld.'

Bogaert hekelde gisteren nog dat minister Reynders enerzijds zegt onschuldig te zijn en anderzijds verzachtende omstandigheden inroept. 'Dat is een moeilijke en ongeloofwaardige combinatie.' EvH

20928839

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud