CD&V-voorzitter weerlegt beweringen N-VA over breekpunten kartel

(belga) - De N-VA heeft gekozen voor de cultuur van het eigen grote gelijk en is verantwoordelijk voor de versnippering van de oppositie. Dat verklaarde CD&V-voorzitter Yves Leterme dinsdag. Hij betreurde dat het kartel niet doorgaat en bewees aan de hand van het laatste ontwerp van onderhandelingsakkoord dat CD&V wel degelijk de Vlaamse communautaire resoluties wilde afdwingen, in tegenstelling tot wat N-VA-voorzitter Geert Bourgeois beweerde. Leterme maakte bekend dat de N-VA desgevallend op een ministerpost had kunnen rekenen.

De belangrijkste reden dat de N-VA geen kartel wilde aangaan, was dat CD&V geen garanties wilde geven inzake een minimumprogramma op basis van de vijf communautaire resoluties van het vorige Vlaams Parlement als het deel zou gaan uitmaken van een federale regering, verklaarde Bourgeois maandagavond.

Leterme deelde dinsdag de tekst van het laatste ontwerp van onderhandelingsakkoord tussen beide partijen uit waarin zwart op wit staat 'dat CD&V en N-VA op korte termijn minstens de uitvoering van de gekende goedgekeurde Vlaamse resoluties willen afdwingen. Om die reden zal het kartel naar aanleiding van de verkiezingen van 13 juni 2004 niet toetreden tot een federale regering zonder dat afspraken omtrent de realisatie van voormelde resoluties deel uitmaken van het regeerakkoord'.

De ware reden dat het partijbestuur van de N-VA niet akkoord ging met een kartel is volgens Leterme waarschijnlijk te zoeken in de 'instabiliteit' van de N-VA en de eerdere kritische verklaringen van N-VA-mandatarissen en -arrondissementen over kartelvorming met CD&V.

Een ander breekpunt dat Bourgeois maandagavond aanhaalde was het feit dat de Brusselse CD&V-afdeling niet in een kartel wilde stappen waarin de naam N-VA voorkwam. Leterme zei dinsdag dat Brussel nog een probleem was gezien de vijandige en soms persoonlijke aanvallen die onder meer door Brusselaar Bernard Daelemans aan het adres van CD&V werden geformuleerd.

Voorts wees Leterme erop dat de onderhandelaars van CD&V en N-VA een clausule hadden voorbereid waarin staat dat in gemeenschappelijk overleg zou beslist worden wat de gevolgen zijn voor het kartel als een partijgeleding of -arrondissement afstand zou nemen van het kartel.

Leterme noemde het afspringen van het kartel een gemiste kans en wees erop dat de ontwerp van onderhandelingsakkoord 'perfect aan de verzuchtingen van de N-VA beantwoordt'. De CD&V-voorzitter zei dat de N-VA bij een kartel had kunnen rekenen op minstens een kandidaat in de top van de gemeenschappelijke verkiezingslijsten in de verschillende arrondissementen en op een minister mocht het kartel tot een regering toetreden.

20258299

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud