Centrum 20 keer naar rechter voor racisme in 2006

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) is in 2006 twintig keer (mee) naar de rechter gestapt in een dossier met raciale achtergrond, antisemitisme of negationisme. Dat is veel meer dan de voorbije jaren, zo blijkt uit cijfers van het jaarverslag 2006 van het CGKR.

(belga) Vorig jaar engageerde het CGKR zich in twintig gerechtelijke procedures op basis van racisme, antisemitisme of negationisme. Dat zijn er een pak meer dan in 2005 (12), 2004 (12) en 2003 (14). In 2006 behandelde het CGKR ook tien gerechtelijke dossiers omtrent mensenhandel en vijf met niet-raciale achtergrond.

Vorig jaar ontving het Centrum 1.649 meldingen van discriminatie, racisme en haatmisdrijven. Voor elke melding werd een dossier geopend. Veertig procent van die meldingen of 650 klachten gingen over racisme of raciale discriminatie, in 2005 waren dat er 777. Ongeveer 17 pct van die meldingen van racisme of raciale discriminatie ging over de arbeidsmarkt. In 2005 was dat nog 15 pct.

Na meldingen van racisme, staan de meldingen van discriminatie wegens een handicap op de tweede plaats met 12 pct van het totaal aantal klachten, wat neerkomt op 192 dossiers. Bij 466 meldingen (28 pct) verklaarde het Centrum zich niet bevoegd. "De mensen zijn er zich in 2006 meer en meer van bewust dat het Centrum ook bevoegd is voor niet-raciale dossiers. In 2007 hebben we nu zelfs al bijna evenveel niet-raciale meldingen als in heel 2006", zegt Jozef De Witte, directeur van het CGKR.

Slechts 5 pct van alle dossiers monden uit in een gerechtelijke procedure. In 67 pct van de meldingen volstaan adviezen, informatie en documentatie. Het Centrum bemiddelde in 15 pct van de gevallen.

Klachten

Klachten over antisemitisme als verbale agressie daalden in 2006 tot 14, tegenover 23 nog in 2004. Daartegenover staat een stijging in de verspreiding van teksten en beweringen die antisemitisch waren. Zo ontving het Centrum vorig jaar 21 klachten omtrent antisemitisme via internet, tegenover 10 in 2004.

Het Centrum vraagt de regering om een doordacht migratiebeleid. Dat kan alleen met goede en betrouwbare migratiecijfers, stelt het Centrum. "Zo kunnen we zicht krijgen op de situatie van vandaag en nagaan wat het resultaat van het beleid is in de toekomst", aldus De Witte.

Het Centrum wil dat de nieuwe antiracisme- en antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007 ruime bekendheid krijgen zodat iedereen weet wat zijn rechten en plichten zijn. "Door goede informatie over wat de wet zegt, over wat kan en niet kan, kunnen mensen hun houding en hun gedrag aanpassen en openstaan voor diversiteit", aldus De Witte. Voorts vraagt het Centrum dat de Europese richtlijnen dringend omgezet worden op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen. Europa verplicht de gewesten en de gemeenschappen om een onafhankelijke instantie aan te duiden om slachtoffers bij te staan. Het Centrum hoopt dat de lopende onderhandelingen over een samenwerkingsakkoord tot een snel resultaat leiden.

(foto: Lieven Van Assche)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud