Cipiersstaking: akkoord tussen vakbonden en regering

(belga) - De vakbonden van de stakende cipiers hebben donderdagavond een akkoord gesloten met de regering. Dat akkoord voorziet, naast de uitbreiding van het personeelskader, in het behoud van de 36-urenweek en een nieuwe uitstapregeling vanaf 2004 en een aantal nieuwe premies. De vakbonden gaan het akkoord bij hun achterban verdedigen. De regering wil het akkoord uitvoeren als de acties zaterdag stoppen.

De federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), en en zijn collega van Ambtenarenzaken, Luc Van den Bossche (sp.a), hebben het akkoord donderdagavond toegelicht. Volgens Verwilghen wordt het kader aan cipiers tegen juli van dit jaar aangevuld. Daarrnaast komt er een wervingsexamen voor het paramedisch kader. Ook het administratief kader krijgt er 177 statutairen bij.

De psychosociale diensten worden aangevuld met 63 psychologen en 80 sociaal assistenten. "Het administratief kader en de psychosociale diensten werden nu dikwijls bemand door bewakers. Dat probleem zal nu van de baan zijn," aldus Verwilghen.

Wat de uitstapregeling betreft, verduidelijkte minister Van den Bossche dat het huidige systeem behouden blijft tot eind 2003. Vanaf 2004 kan het personeel kiezen uit twee systemen.

De eerste keuze steunt op een systeem van tijdskrediet, dat mensen met 20 jaar dienst op 55 kunnen opgebruiken, tenminste indien ze nog geen tijdskrediet hebben opgebruikt. Ze behouden daarbij 65 procent van hun loon en krijgen een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro. Ze moeten ook op 60 met pensioen. "We hebben er ook voor geopteerd om de mensen ertoe aan te zetten langer te werken. Ze krijgen daarvoor een premie van 2.500 euro per jaar," legt Van den Bossche uit.

Daarnaast krijgen de bewakers ook een zaterdagpremie van 150 procent, "een premie die gangbaar is in de privé," volgens Van den Bossche. Twee vroegere premies, de gevarenpremie en de productiviteitspremie worden afgeschaft en vervangen door en specificiteitstoelage van 2.200 euro.

Over de budgettaire omvang van het akkoord wilden de ministers niet veel kwijt. Wel dat ze groen licht hebben van hun collega van begroting.

De vakbonden hebben er zich volgens de ministers toe verbonden het akkoord bij de achterban te verdedigen. De regering gaat het akkoord uitvoeren op voorwaarde dat de acties ten laatste zaterdag afgelopen zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud