CM-voorzitter bepleit besparingen in ziekteverzekering

(tijd) - 'Het is tijd dat het mes wordt gezet in de 'abcessen van de ziekteverzekering'.' Marc Justaert, de voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), roept in De Tijd alle zorgactoren op de exploderende uitgavendrift van de gezondheidszorg een halt toe te roepen. Maar dat mag niet gebeuren op de rug van de patiënt. Justaert blijft er evenwel bij dat de uitgaven in de ziekteverzekering met 4,5 procent per jaar moeten kunnen groeien.

Marc Justaert, de voorzitter van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. (foto: belga)

De voorlopige cijfers voor 2004 wijzen erop dat de ziekteverzekering afstevent op een tekort van 600 miljoen euro. Rudy Demotte (PS), de federale minister van Sociale Zaken, spreekt van voorbarige cijfers en vindt het te vroeg voor paniek. Demotte herhaalde het voorbije weekend dat het Rijksinstituut voor de ziekteverzekering (Riziv) tegen 9 november de cijfers moet controleren. Die dag heeft de minister ook een ontmoeting met 'alle actoren van de ziekteverzekering'. Als het Riziv de cijfers bevestigt, krijgen ze drie weken de tijd om bijkomende besparingsvoorstellen te doen.

Marc Justaert, een van de belangrijkste spelers in het landschap van de ziekteverzekering, wil hier niet op wachten. 'De voorlopige cijfers zijn een zeer duidelijk signaal dat de druk op de ziekteverzekering toeneemt. We mogen dat signaal niet negeren.' De CM-voorzitter roept de minister op 'na de gezondheidsdialogen, de besparingsdialogen te organiseren'. Tijdens de gezondheidsdialogen aanhoorde minister Demotte de verzuchtingen van de zorgsectoren. De minister moet die actoren nu voor hun verantwoordelijkheid plaatsen en opvorderen om op zoek te gaan naar besparingen, meent Justaert. Die besparingen moeten volgens hem wel de patiënt ontzien.

Justaert herinnert eraan dat de ziekenfondsen en de artsen de oefening al een jaar geleden zijn begonnen. Deze gesprekken werpen stilaan vruchten af. De CM-voorzitter port ook de ziekenhuizen en de geneesmiddelenindustrie aan de uitgaven onder de loep te leggen, en de kraan dicht te draaien waar misbruiken zijn. 'In het ziekenhuislandschap kan nog veel geld bespaard worden door een specialisatie, een rationalisatie en meer dagopnames', weet Justaert.

De CM-voorzitter waarschuwt evenwel voor te hoge verwachtingen. De besparingen moeten er volgens hem toe leiden dat de ziekteverzekering binnen haar budgettaire keurslijf blijft. De uitgaven mogen jaarlijks met 4,5 procent stijgen bovenop de inflatie. Maar hopen op meer is volgens Justaert 'naïef'. 'De ziekteverzekering heeft deze groeinorm van 4,5 procent nodig. Zij die menen dat de uitgavengroei op termijn kan terugvallen tot 2,8 procent vergissen zich. Dat kan alleen als het mes gezet wordt in de kwaliteit en de toegankelijkheid van de ziekteverzekering. Een gedeeltelijke privatisering is dan de enige oplossing, en daar pas ik voor.'

Eerder noemde ook minister Demotte de hypotheses van de Vergrijzingscommissie 'zeer optimistisch'. Die commissie gaat uit van een stijging van de uitgaven van de ziekteverzekering met 2,8 procent vanaf 2008.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud