'Conferentie vermijdt sluikse regionalisering van arbeid'

De nationale werkgelegenheidsconferentie die de toekomstige regering in de lente van 2008 plant, is één van formules om te vermijden dat bepaalde delen van het arbeidsbeleid geregionaliseerd worden. Zo was zondag in cdH-kringen te horen.

(belga) - De conferentie moet een "nationaal werkgelegenheidsbeleid" uittekenen in samenwerking met de gewesten en met een evaluatie op gezette tijden. Zo kan de sluikse regionalisering van bepaalde luiken van het arbeidsbeleid vermeden worden, luidde het.

Wat de toekomstige fiscale hervorming betreft, stelt dezelfde bron dat alle onderhandelaars het erover eens zijn dat de werkloosheidsval in de eerste plaats moet worden aangepakt door het verschil tussen het minimumloon en de werkloosheidsuitkering te vergroten. Dat kan onder meer gebeuren door het belastingvrije deel van het inkomen op te trekken, wat zo'n 2 miljard euro zou kosten. "We verzetten ons daar niet tegen, maar men moet er dan wel rekening mee houden dat zo alle beschikbare maatregelen voor andere beleidsdomeinen zoals een groenere fiscaliteit opgebruikt zijn", luidde het nog bij cdH.

Men wees er ook op dat een dergelijke maatregel niet enkel de laagste inkomens ten goede komt, maar voor alle belastingbetalers geldt. Een andere oplossing zou een belastingkrediet kunnen zijn. De knoop zal pas tijdens de begrotingsdiscussies worden doorgehakt.

cdH benadrukt voorts dat het akkoord dat zaterdag over de lastenverlaging gesloten werd voornamelijk gericht is op de lage inkomens, de kenniseconomie en de nacht- en ploegenarbeid.

Het akkoord over de loopbaanrekening zou voor cdH het best in het luik "gezin" van het toekomstig regeerakkoord worden opgenomen. De partij benadrukt ook dat besloten werd tot een uitbreiding van het ouderschapsverlof tot de leeftijd van 12 jaar en een versoepeling van het zwangerschapsverlof met de mogelijkheid om na de geboorte een tijd in een minder belastend arbeidsregime (deeltijds) te werken.

Voor cdH is het belangrijk dat de versoepeling van de berekening van de arbeidstijd niet mag raken aan het principe van de 38-urenwerkweek. De partij hecht ook veel belang aan het sociaal overleg.

Maandag vergaderen de onderhandelaars voort over het hoofdstuk "Samen de welvaart verdienen" van het toekomstige regeerakkoord. Dan komt onder meer de activering van de werklozen en de mogelijke beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd aan bod. Het debat belooft andermaal geanimeerd te verlopen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud