'Corruptie te laks aangepakt'

De lokale en arrondissementele politiediensten en parketten treden te laks op tegen corruptie. Dat besluit de Centrale Dienst Corruptie (CDBC) van de federale politie, op basis van proefprojecten in de arrondissementen Hasselt en Gent.

(tijd) Door daar anticorruptiecellen op te richten in 2005 zijn al acht zaken in Hasselt en zes in Gent aan het licht gebracht. De projecten worden dan ook uitgebreid naar de rest van het land.

'De lokale en arrondissementele niveaus kampen nog met een gebrek aan expertise en capaciteit', besluit de CDBC. 'Ze hechten te weinig belang aan de bestrijding van corruptie.' Hoewel het de afgelopen maanden corruptiezaken lijkt te regenen, is dat dus nog maar het topje van de ijsberg. De aanpak van de dossiers over de Regie der Gebouwen of de Waalse huisvestingsmaatschappijen zijn allemaal het werk van de nationale CDBC.

Vooral in de grote steden moeten de middelen voor recherche worden opgedreven. 'De mate van publieke corruptie hangt samen met het aantal ambtenaren met beslissingsbevoegdheid', analyseert de CDBC.

De CDBC stelt ook vast dat spontane meldingen vanuit de administraties en de privé-sector zeer zeldzaam zijn.

LB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud