Criminaliteit in België daalt in 2005 met 2,77 procent

In België zijn in 2005 in totaal 989.153 processen-verbaal opgesteld voor misdrijven en pogingen tot misdrijven. Dat is een daling van 2,77 procent tegenover het jaar ervoor. Vergeleken met het jaar 2000 gaat het om een daling van 2,55 procent. Dat blijkt uit de criminaliteitsstatistieken die de Algemene Directie Statistiek vrijdag meedeelt.

(belga) Het aantal diefstallen en afpersingen daalde in 2005 met 2,53 procent in vergelijking met 2004. Vergeleken met 2000 lag dat aantal zelfs 15,78 procent lager. Het aantal diefstallen van auto's (-56,09 procent), motorfietsen (-0,76 procent) en bromfietsen (-37 procent) bleek gedaald in vergelijking met 2000. Fietsen (+6,58 procent) bleken dan weer populairder bij dieven.

Het aantal inbraken in woningen liep vorig jaar licht terug in vergelijking met 2004 (-0,26 procent). In vergelijking met 2000 was de daling veel sterker: -29,18 procentt. Gelijkaardige tendensen zijn er te zien bij diefstallen gewapenderhand (-1,30 procent tegenover 2004, -13,40 procent in vergelijking met 2000) en handtasdiefstallen (-6,77 procent tegenover 2004, -20,29 procent in vergelijking met 2000). Het aantal winkeldiefstallen steeg vorig jaar met 4,54 procent tegenover een jaar voordien, maar bleek wel met 2,30 pct gedaald tegenover 2000.

In 2005 stelden agenten 5.053 pv's op voor opzettelijke brandstichting. Dat is een stijging met 6 procent tegenover 2004. In vergelijking met 2000 gaat het om een verhoging van 29 procent.

In 2005 werden ook meer pv's opgesteld voor misdrijven tegen de lichamelijke integriteit: +1,87 pct tegenover 2004 en +12,56 pct tegenover 2000. Vorig jaar werden 910 moorden of doodslagen gepleegd. Dat was 5,5 procent minder dan in 2004, maar 35,62 procent meer dan in 2000. Het aantal feiten van opzettelijke slagen en verwondingen steeg met 13,74 procent en het aantal verkrachtingen met 5,07 procent in vergelijking met 2000.

Bij de bedrogsmisdrijven tegen de eigendom vertoonde alleen het misdrijf verduistering en bedrieglijke vernietiging een stijging (+40,78 procent) in vergelijking met 2000. Misbruik van vertrouwen en verwante misdrijven (-20,16 procent), heling (-29,77 procent) en oplichting en bedriegerij (-17,63 procent) namen af in diezelfde periode.

Het aantal milieudelicten daalde vorig jaar tot 15.674 (-8,77 procent tegenover 2004 en -2,04 procent tegenover 2000). De misdrijven tegen de vreemdelingenwetgeving daalden met 5,48 procent tegenover een jaar eerder, maar namen met 64,43 procent toe in vergelijking met 2000.

Een opmerkelijke stijging deed zich voor bij de misdrijven inzake volksgezondheid: +46,32 procent tegenover 2004 en +150,07 procent in vergelijking met 2000.

De cijfers omvatten de geregistreerde feiten die in België vastgesteld werden door de politiediensten, en niet de totale gepleegde criminaliteit.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud