De Clerck wil gouden parachutes aan banden leggen

Minister van Justitie Stefaan De Clerck ©BELGA

De beëindigingsvergoeding van topmanagers wordt wel degelijk aan banden gelegd. Dat stelt minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) donderdag. Het blijft volgens hem de bedoeling van de regering om hun vergoedingen te beperken tot een bedrag van maximaal twaalf maanden vergoeding, zoals dit ook werd opgenomen in de nieuwe Belgische corporate governance code.

(belga) - In een mededeling wijst de minister er op dat er bij de Raad van State nog enkele ontwerpteksten voor advies liggen, waaronder een niet-fiscaal getinte tekst. De verdere initiatieven die de regering zal nemen, zullen ook voor een deel afhangen van het advies van de Raad van State over de teksten.

Bovendien wordt volgens De Clerck nagegaan in welke mate de overheid als aandeelhouder rechtstreeks kan tussenkomen. Hij heeft ook een rechtsvergelijkende studie opgevraagd om de evolutie in de ons omringende landen te bekijken en na te gaan welke oplossingen effectief het beoogde doel kunnen bereiken.

Op basis daarvan zullen verdere stappen worden ondernomen om buitensporige beëindigingsvergoedingen aan banden te leggen. Het is ook wachten op het definitieve rapport van de Bankencommissie, luidt het.

Renumeratiecomité

De oorspronkelijke ontwerptekst omtrent deugdelijk bestuur bepaalt ook dat beursgenoteerde ondernemingen binnen hun raad van bestuur een remuneratiecomité moeten oprichten, dat voor een deel uit onafhankelijke bestuurders bestaat.

Dat comité is verantwoordelijk voor het opstellen van een remuneratieverslag, dat minstens een aantal specifieke gegevens moet bevatten.

Zo bepaalt het ontwerp dat de contractuele bepalingen over vertrekvergoedingen in het verslag moeten staan. De aandeelhouders krijgen het recht apart te stemmen over het remuneratieverslag. Daardoor worden de aandeelhouders bevoegd om het remuneratieverslag goed of af te keuren.

Indien de raad van bestuur dit signaal van de aandeelhouders niet opvolgt, kan de algemene aandeelhoudersvergadering altijd de bestuurders ontslaan of de jaarrekening afkeuren. Er blijft dus een stok achter de deur, aldus De Clerck.

Daarnaast moeten beursgenoteerde vennootschappen een code van deugdelijk bestuur aanduiden die ze zullen toepassen. Indien bepaalde elementen uit deze code niet worden toegepast, moet de vennootschap dat motiveren.

In het huidige voorstel staat dat de Belgische corporate governance code als code van deugdelijk bestuur moet worden aangeduid.

Die heeft specifieke bepalingen over maximale vertrekvergoedingen, waarbij wordt bepaald dat de beëindigingvergoedingen van topmanagers moeten worden beperkt tot een bedrag van maximaal twaalf maanden vergoeding, met mogelijke beëindigingvergoedingen van achttien maanden in uitzonderlijke, vooraf bepaalde, situaties.

Van Rompuy

Premier Herman Van Rompuy zei eerder dat hij zich voorlopig nog niet uitspreekt over het beteugelen van de zogenaamde gouden parachutes voor topbankiers. Hij wacht eerst de aanbevelingen van de bankencommissie af waarover de plenaire Kamer zich volgende week zal buigen.

De regering-Leterme werkte vorig jaar een wetsontwerp uit dat gouden parachutes voor toplui van beursgenoteerde bedrijven doorgaans beperkt tot een afscheidsvergoeding van 12 maanden vast loon. De Raad van State uitte echter forse kritiek op de wettekst, zodat de regering die diende te herschrijven.

Justitieminister Stefaan De Clerck liet woensdag verstaan dat de nieuwe versie van het ontwerp nu een vrijwillig systeem voorziet, op basis van de code-Lippens die wettelijk zou worden verankerd.

Bruno Tuybens (sp.a) vindt dit ongehoord en voelde hierover donderdag de premier aan de tand. Die wil naar eigen zeggen echter nog niet vooruitlopen op de feiten. Hij wacht eerst de aanbevelingen af van de bankencommissie waarover de Kamer zich midden volgende week plenair buigt.

De commissie poneerde alvast dat aan de gouden parachutes paal en perk moet worden gesteld.
"Indien Kamer en Senaat de aanbevelingen van de commissie overnemen, zal de regering daarvan niet alleen kennis nemen en zich daarover beraden, maar ook nieuwe voorstellen indienen. Zij zullen in elk geval strenger zijn dan in een vorige periode gangbaar was, die u goed kent en toen uw partij verantwoordelijkheid droeg in de regering", stelde de premier.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud