De puzzelstukken van Dehaene: een handleiding

Jean-Luc Dehaene.

Koninklijk Opdrachthouder Jean-Luc Dehaene zit vandaag weer samen met de partijvoorzitters en premier Yves Leterme (CD&V) in de hoop een compromis te vinden over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Intussen is min of meer duidelijk met welke puzzelstukken Dehaene aan het werken is.

1. Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
De kieskring BHV strekt zich uit over het Nederlandstalige Halle-Vilvoorde en het tweetalige Brussel. Daardoor kunnen Franstalige inwoners uit Halle-Vilvoorde stemmen op Franstalige politici zoals Olivier Maingain (FDF). Een splitsing van de kieskring moet ertoe leiden dat Brussel een aparte kieskring vormt en Halle-Vilvoorde samen met Leuven een kieskring vormt. Daarmee zou worden tegemoet gekomen aan een arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2003, waarin werd opgemerkt dat de kieskring BHV in strijd was met de provinciale kieskringen in de rest van het land.
Een splitsing moet ertoe leiden dat Franstaligen die in Halle-Vilvoorde wonen niet meer op politici uit Brussel of Wallonië kunnen stemmen. Dat kan gecompenseerd worden door een inschrijvingsrecht. Daardoor zouden Franstaligen uit Halle-Vilvoorde zich kunnen inschrijven in Brussel en alsnog op Maingain stemmen.2 Splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle Vilvoorde
Door dat Brussel-Halle-Vilvoorde één gerechtelijk arrondissement vormt, is het Brussels gerecht bevoegd voor boefjes of criminelen die in Halle-Vilvoorde een misdaad begaan. Daardoor duurt het vaak lang voor die berecht worden. Een splitsing van het gerechtelijk arrondissement moet ervoor zorgen dat inwoners van Halle-Vilvoorde daar berecht kunnen worden. Ter compensatie zouden Franstaligen uit de rand toch berecht kunnen worden in het Frans.

3. Extra geld voor Brussel
Vooral de PS eist in ruil voor de splitsing van BHV extra geld voor het hoofdstedelijk gewest. Ook in het bijna-akkoord dat onderhandeld werd in 2005 door ex-premier Guy Verhofstadt (Open VLD) zat 65 miljoen euro voor Brussel. Nu is sprake van een pak meer. Brussels minister-president Charles Picqué eiste vorig week 500 miljoen euro voor Brussel.

4. Overheveling bevoegdheden
Koninklijk Opdrachthouder Jean-Luc Dehaene onderhandelt ook over een overheveling van bevoegdheden. In maart 2008 werd door enkele 'wijzen' een akkoord bereikt over een verdere staatshervorming. Men sprak toen over 'borrelnootjes' vooraleer onderhandeld zou worden over het hoofdgerecht. Daar is men nooit toe gekomen. En ook de borrelnootjes werden nooit goedgekeurd. Daarin was onder andere sprake van een regionalisering van de wegcode, de huurwetgeving, het Participatiefonds en de sociale economie.

5. Versoepeling taalwetten in Brussel
De bedoeling is de taalwetgeving te versoepelen in de Brusselse administratie. Vanaf een bepaalde graad is nu een pariteit nodig tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Voor lagere functies moet één job op twee ingevuld worden volgens de taal.
Ook is het de bedoeling 'de tweetaligheid van de dienst' in te voeren. Nu is er tweetaligheid van de functie. Het zou betekenen dat de urgentiediensten van de Brusselse ziekenhuizen er enkel nog voor moeten zorgen dat er steeds een 'flamand de service' aanwezig is.

6. Herziening van de Grondwet
Dehaene heeft een lijst klaar met artikels van de Grondwet die voor herziening vatbaar kunnen worden verklaard. Dat zet de deur open voor een grote staatshervorming tijdens de volgende regeerperiode.
Andere pistes die in dat kader op tafel liggen zijn het samenvallen van de verkiezingen in 2014 en het beperken van de macht van de Koning.

Pieter BLOMME

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud