Advertentie
Advertentie

Deelstaten akkoord over eerste reeks Kyotocijfers

(tijd) - De federale overheid en de deelstaten werden het gisteren eens over de cijfers die als basis moeten dienen voor de verdeling van de Belgische Kyotolasten. Volgens het akkoord was Vlaanderen in 1990 verantwoordelijk voor 58,7 procent van de uitstoot van koolstofdioxine, Wallonië voor 38,5 procent en Brussel voor 2,8 procent. De verdeelsleutel is mee bepalend voor de omvang van de regionale inspanningen.