Deminor wil publicatieverplichting deels behouden

(tijd) - Deminor, het advocatenbureau dat de belangen van minderheidsaandeelhouders verdedigt, kant zich tegen de afschaffing van de publicatieverplichting voor beursgenoteerde vennootschappen. De vereenvoudiging bij niet-beursgenoteerde bedrijven is goed zolang de informatie aan de minderheidsaandeelhouder niet in het gedrang komt. Dat meldt De Tijd.

Eerder zei Vincent Van Quickenborne (VLD), de staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging, dat hij de steun van Deminor geniet. Ook de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) reageert terughoudend.

De regering schaarde zich dinsdag achter een versoepeling van de publicatieverplichting voor ondernemingen. Vennootschappen moeten vanaf volgend jaar hun eigenaars niet langer per aangetekende brief uitnodigen voor de algemene vergadering. Een eenvoudige uitnodiging via e-mail, fax of een gewone brief volstaat. Bovendien moeten vennootschappen met aandelen aan toonder niet langer de uitnodiging voor hun algemene vergadering publiceren in het Belgische Staatsblad, twee nationaal verspreide kranten en twee lokale kranten. Een publicatie in het Staatsblad volstaat. Een bijeenroeping voor een bijzondere algemene vergadering moet nog één keer in een nationaal verspreide krant worden gepubliceerd en in het Staatsblad.

De versoepeling geldt ook voor de 160 Belgische beursgenoteerde bedrijven. De publicatie van hun halfjaarlijkse en jaarlijkse resultaten in de kranten blijft vooralsnog verplicht, maar Van Quickenborne wil ook deze verplichting versoepelen. Informatie op de eigen website of op die van de CBFA zou moeten volstaan. Daarover werd nog geen beslissing genomen. De regering heeft daarvoor de CBFA een advies gevraagd.

De CBFA reageert terughoudend en betwijfelt of er bij ondernemers veel vraag is naar het initiatief van Van Quickenborne. De toezichthouder wijst erop dat heel wat bedrijven niet over een degelijke website beschikken of die website niet wensen te gebruiken voor de verspreiding van financiële informatie. De CBFA merkt op dat een recente wet de communicatieverplichtingen voor beursgenoteerde bedrijven al heeft versoepeld. Zij vindt ook dat moet gewaakt worden dat de versoepeling van de publicatieverplichting niet tegenstrijdig is met een Europese richtlijn over transparantie, die in voorbereiding is.

Van Quickenborne maakte zich woensdag sterk de steun te genieten van Deminor. Het advocatenbureau neemt evenwel een verdeeld standpunt in, zo bleek gisteren. Het kant zich tegen de afschaffing van de publicatieplicht voor beursgenoteerde bedrijven. 'Ons advies is dat die publicatieplicht blijft zoals ze nu is', zegt managing partner Jean-Nicols Caprasse. Hij schaart zich wel achter een vereenvoudiging voor niet-beursgenoteerde bedrijven voor zover de informatie naar de minderheidsaandeelhouder niet in het gedrang komt.

Van Quickenborne zei in een reactie dat het ondernemingen vrij staat hun bijeenroeping alsnog te publiceren. Maar hij zegt dat hij geen onderscheid kan maken tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Hij kondigde overigens aan dat het raadplegen van het Belgische Staatsblad vergemakkelijkt wordt. Het moet de bedoeling zijn dat gebruikers informatie over een bepaald bedrijf automatisch doorgestuurd krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud